Mediassa uutisoitiin valitettavasta tapahtumasta, jossa ”sivutoiminen palomies on epäiltynä Kannonkosken tuhopoltosta”.

Valitettavasti poliisin tiedotteesta valtakuntaan levinnyt uutinen piti sisällään virheellistä tietoa.

Uutisoinnin virheellinen tieto ei suinkaan johtunut median tai poliisin toiminnasta. Poliisin kuulustelema palopäällikkö oli virheellisesti käyttänyt termiä sivutoiminen palomies, vaikka kyseessä oli vapaaehtoiseen palokuntaan kuuluva henkilö – siis palokuntalainen, ei palomies!

Miten ulkopuoliset tahot voivat ymmärtää pelastustoimen poikkeuksellisen sekavaa terminologiaa ja nimikkeitä, mikäli pelastustoimen päällystöön kuuluva ei tiedä eroa käsitteillä palokuntalainen ja palomies?

Pelastustoimen harrastustoiminta ja pelastusviranomaisten roolin erottaminen on kansalaisille lähes mahdotonta. Onko toiminta perustuslain vastaista, kun kansalainen tai muu viranomaistaho ei voi erottaa pelastusviranomaista eli pelastusalan ammattilaista vapaaehtois- tai sopimuspalokuntalaisesta?

Nyt olisi laajemman keskustelun paikka sille, tuleeko kansalaisten oikeusturvan sekä pelastusviranomaistoiminnan laadun turvaamiseksi ottaa käyttöön esimerkiksi terveydenhuoltosektorilla oleva suojattu ammattinimike -rekisteri.

Toinen vaihtoehto on se, että otetaan poliisin lainsäädännöstä mallia: Muu kuin poliisimies ei saa käyttää poliisin virkapukua tai virka-asustetta. Kukaan ei myöskään saa käyttää tällaista pukua tai asustetta erehdyttävästi muistuttavaa asua tai pukinetta sillä tavoin, että se voi saada aikaan vaikutelman käyttäjän asemasta poliisimiehenä.

Esimerkiksi pelastuslaissa todettaisiin: Muu kuin palomies ei saa käyttää palomiehen virkapukua tai virka-asustetta. Kukaan ei myöskään saa käyttää tällaista pukua tai asustetta erehdyttävästi muistuttavaa asua tai pukinetta sillä tavoin, että se voi saada aikaan vaikutelman käyttäjän asemasta palomiehenä.

Kansalaisten tulee pystyä erottamaan virkavelvollisuuden alaisuudessa toimivat pelastusviranomaiset muista toimijoista.

Kansalaisten tulee pystyä erottamaan pelastustoimessa virkavelvollisuuden alaisuudessa toimivat pelastusviranomaiset muista toimijoista. Tämä on pelastustoimen laatujärjestelmän kehittämisen näkökulmasta avainasia sekä kansalaisten oikeusturvan näkökulmasta perusoikeuskysymys.

Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, etteivät pelastusalan ammattilaisten eli pelastusviranomaisten ajoneuvot ja asusteet ole yhteneväiset palokuntatoimintaa harrastavien yksiköiden ja asusteiden kanssa.

Tämä ei vähennä pelastustoimessa toimivien eri tahojen tarvetta tai arvostusta, mutta selkeyttää kansalaiselle ja muille yhteistyöviranomaisille, milloin on kyse pelastusalan ammattilaisyksiköstä eli pelastusviranomaisyksiköstä ja milloin on kyse palokuntalaistoimintaan kuuluvasta yksiköstä ja miehistöstä.

Pelastustoiminta on viranomaistoimintaa, jossa puututaan kansalaisten perusoikeuksiin pelastuslain suomin velvoittein. On kansalaisten etu ja oikeus, että he pystyvät tunnistamaan pelastusviranomaisten asusteet ja ajoneuvot muista pelastustoimintaan osallistuvista tahoista.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi