Tyoryhmamuistio_1303_2014

Saamelaisten oikeutta osallistua valtion maa- ja vesialueiden suunnitteluun omilla kotiseuduillaan halutaan lisätä. Tavoite löytyy hallitusohjelmasta. Asiaa on hoitanut maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä, joka luovutti tänään mietintönsä ministeri Jari Koskiselle.

Saamelaisten kotiseutualue sijaitsee Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa. Noin 90 prosenttia saamelaisten kotiseutualueesta on valtion omistuksessa ja Metsähallituksen hallinnassa.

Esityksessä toivotaan metsähallituslakiin uutta lukua, joka käsittelee saamelaisten kotiseuduilla tapahtuvaa suunnittelua. Luvusta löytyisi myös heikentämiskielto, jonka mukaan Metsähallituksen toimet eivät saa heikentää saamelaisten mahdollisuuksia alkuperäiskansana ylläpitää kieltään, kulttuuriaan tai perinteisiä elinkeinojaan. Lisäksi työryhmä esittää, että saamelaisten kotiseutualueelle perustetaan kuntakohtaiset neuvottelukunnat, jotka toimisivat osana Metsähallitusta.

Metsähallituslaki ottaa jo nykyisellään huomioon saamelaisten oikeuden alkuperäiskansana ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Metsähallitus on siis jo ottanut saamelaiset ja muun paikallisväestön mukaan valtion maa- ja vesialueiden käytön ja hoidon suunnitteluun. Tätä yhteistyötä on tarkoitus vahvistaa jatkossa entisestään.

Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä aloitti työskentelynsä viime vuoden heinäkuussa. Työryhmään kuului edustajia maa- ja metsätalousministeriöstä, oikeusministeriöstä, ympäristöministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, saamelaiskäräjiltä, kolttien kyläkokouksesta sekä Lapin liitosta. Lisäksi pysyvänä asiantuntijana työskenteli Metsähallituksen edustaja.

Työryhmän mietintö

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.