tilinpaatos_2013

Tilinpäätöstiivistelmän kansikuva Kuva: The Tall Ships Races Helsinki 2013. Lauri Rotko

Vuosi 2013 oli Helsingin kaupungin taloudessa hieman talousarviossa odotettua myönteisempi. Kaupungin talous toteutui jokseenkin samanlaisena kuin vuonna 2012.

– Kaupungin talous kokonaisuutena toteutui suunnitellusti. Menot pysyivät talousarvion mukaisina, joskin menojen kasvu oli muuta kuntasektoria korkeampi. Tulorahoitus ei kuitenkaan riittänyt investointien kattamiseen ja siten lainanottoa jouduttiin lisäämään, sanoo kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Helsingin kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksestä.

Talouden tasapainoon on vielä matkaa, sillä ilman liikelaitoksia tarkasteltuna vuosikate kattoi nettoinvestoinneista 42 prosenttia. Rahoituksellista tasapainoa paransi merkittävästi Helsingin Energian tulos ja pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Kaupungin palvelutuotannon vertailukelpoinen toimintamenojen kasvu oli 3,6 prosenttia. Lainakannan nopean kasvuvauhdin taittamiseksi Helsinki on pyrkinyt viime vuosina parantamaan palveluntuotannon tuottavuutta hillitsemällä vuosittaisten toimintamenojen kasvua. Vuonna 2013 menokasvua saatiin taitettua edellisvuoden 4,8 prosentin kasvusta. Koko maassa kuntien ja kuntayhtymien menokasvu jäi ennakkotietojen mukaan 2,6 prosenttiin.

Vuoden 2013 alusta alkoi uusi valtuustokausi, ja kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa Helsingin strategiaohjelman valtuustokaudelle 2013–2016. Strategiaohjelmassa esitetään kaupungin keskeiset tavoitteet ja kehittämiskohteet sekä tärkeimmät toimenpiteet valtuustokaudelle 2013–2016.

Kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös

Helsingin kaupungin tilinpäätös käsittää kaupungin tilinpäätöksen ja Helsingin kaupunkikonsernin tilinpäätöksen.

Tuloslaskelma
Helsingin kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös osoittaa 159 miljoonan euron ylijäämää. Edellisvuonna luku oli 139 miljoonaa euroa. Liikelaitosten yhteenlaskettu ylijäämä oli 188 miljoonaa euroa, edellisvuonna 182 miljoonaa euroa. Kaupungin toiminnan alijäämä ilman liikelaitoksia oli –29 miljoonaa euroa ja edellisvuonna –43 miljoonaa euroa.

Kaupunkikonsernin vuoden 2013 tilinpäätös osoittaa 198 miljoonan euron ylijäämää.  Edellisvuonna ylijäämä oli 138 miljoonaa euroa.

Vuosikate oli liikelaitokset huomioiden 472 miljoonaa euroa, vuonna 2012 vastaava luku oli 439 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 vuosikate kattoi poistot. Nettoinvestoinneista vuosikate kattoi 74,5 prosenttia.

Verotulot
Verotuloja kertyi 2 906 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Korkeaan kunnallisverotulojen kasvuun on suurelta osin (noin puolet) syynä tilitystekniset syyt, joilla ei ole suoraa yhteyttä kunnallisverokertymän pohjalla olevaan palkkasumman kehitykseen. Kunnallisveroa kertyi 2 442 miljoonaa euroa, kun veroprosentti oli 18,5. Yhteisöveron tuotto nousi 2 prosenttia edellisestä vuodesta. Kiinteistöveroa kertyi 195 miljoonaa euroa, kasvua oli 3,5 prosenttia edellisvuodesta.

Valtionosuudet
Helsingin saamat valtionosuudet olivat 276 miljoonaa euroa eli 21 miljoonaa euroa vähemmin kuin vuonna 2012.

Kaupungin maksuvalmius oli vuoden lopussa poikkeuksellisen korkea 63 päivää, mikä johtui loppuvuoteen ajoittuneesta lainannostosta. Rahavarat kasvoivat vuoden alun tilanteesta 254 miljoonaa euroa.

Lainaa oli 2 472 euroa asukasta kohden, edellisenä vuonna luku oli 1 986 euroa. Lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 1 515 miljoonaa euroa. Lainaa otettiin lisää 403 miljoonaa euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin 113 miljoonalla eurolla.

Taseen loppusumma oli 12 257 miljoonaa euroa, ja kasvua edellisestä vuodesta oli 209 miljoonaa euroa.

Aikataulu
Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä maanantaina 24.3.2014, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja lähettää sen tilintarkastajille. Kaupunginvaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen 18.6.2014.

Lisää aiheesta:
Tilinpäätös (nettisivu)

Tilinpäätös (pdf -versio)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.