Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 19.3.2014 antamallaan tuomiolla tuominnut vimpeliläisen rautakaupan omistajan 60 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan asianomistajalle 10.000 € henkisestä kärsimyksestä.

Käsiteltävänä oli toukokuussa 2012 sattunut tapaturma, jossa menehtyi yläkoulun TET-jaksolla rautakaupassa harjoittelemassa ollut yhdeksäsluokkalainen. Koululainen oli yhdessä toisen koululaisen kanssa lähtenyt siirtymään trukilla rautakaupan varastolta myymälää kohti. Matkalla myymälälle trukki oli mahdollisesti ohjausvirheestä lähtenyt heittelehtimään niin, että kyydissä istunut koululainen oli pudonnut kyydistä, jäänyt trukin alle ja menehtynyt.

Käräjäoikeus katsoi selvitetyn, että trukki luetaan nuorille vaaralliseksi työvälineeksi. Lisäksi käräjäoikeus katsoi selvitetyn, että työnantaja oli antanut koululaisille trukilla tehtäviä työtehtäviä. Käräjäoikeuden mukaan työnantaja oli laiminlyönyt oppilaiden trukin käyttöön liittyvän perehdytyksen ja valvonnan, mikä oli mahdollistanut sen, että oppilaat olivat ottaneet trukin käyttöönsä ja lähteneet sillä ajamaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että nuorten työntekijöiden kohdalla työnantajan huolehtimisvelvollisuus on korostunut. 16 vuotta täyttäneillä nuorilla saa teettää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vahvistamia vaarallisia töitä ainoastaan, jos suojelutekniikalla tai muuten on varmistuttu siitä, ettei työvälineestä tai työolosuhteista aiheudu vaaraa nuorelle itselleen tai muille. Lisäksi trukin käyttöön tulee työturvallisuusmääräysten mukaan olla työnantajalta kirjallinen lupa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.