Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat toteavat, että valtion pyrkimykset pitkäaikaistyöttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilanteen parantamiseksi ovat oikeansuuntaisia.

Työmarkkinatuen rahoitusuudistukseen liittyvä muutos kuitenkin kasvattaa kuntien taloudellisia vastuita, laajentaa järjestämisvelvollisuutta ja lisää tehtäviä, mikä on ristiriidassa hallituksen kuntien tehtävien vähentämistä koskevien tavoitteiden kanssa.

Kaupunginjohtajat esittävät yhteisenä kantanaan, että valtion kaavailema työmarkkinatuen rahoitusuudistukseen liittyvä, tällä hetkellä noin 150 miljoonan euron kustannusten siirto valtiolta kunnille, on kuntien talouden kannalta kestämätön. Kaupunginjohtajat toivovat asian pikaista poliittista uudelleenarviointia hallituksen kehysriihessä maaliskuussa, koska hallitus itsekin totesi viime marraskuussa, että kehykseen jo sisältyviä kuntien menoja lisääviä hankkeita arvioidaan kriittisesti kehyspäätöksen yhteydessä.

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisessa tarvitaan merkittäviä ratkaisuja jo tämän vuoden keväällä.

Kaupunginjohtajat katsovat, että nykyinen valtion ja kunnan jaettu työllisyydenhoidon malli ei ole työttömien kuntalaisten kannalta tehokkain tai toimivin ratkaisu. Kaupungit ovat valmiita kehittämään uutta asiakaslähtöistä toimintamallia työllisyyden edistämiseen yhteistyössä valtion kanssa.

Kuusi suurinta kaupunkia ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.