Lausuntoyhteenveto 20.3

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt yhteenvedon sote-lausuntojen keskeisimmistä asioista. Yhteensä 446 kuntaa, sairaanhoitopiiriä ja muuta toimijaa otti kantaa 14.3.2014 mennessä 2.1.2014 lähetettyyn lausuntopyyntöön, joka koski sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Lausuntoja antoi 296 kuntaa, 50 kuntayhtymää, 14 valtion viranomaista, 50 järjestöä ja 36 muuta tahoa.

Lausuntopyyntöön vastanneista kunnista valtaosa, 241, on pieniä, alle 20 000 asukkaan kuntia (82 % kaikista kunnista). Vastanneista keskisuuria 20 000-50 000 asukkaan kuntia on 35 (12 %) ja yli 50 000 asukkaan kuntia lausujissa on 20 (7 %).

Lausuntopyyntö lähti poikkeuksellisesti sähköisenä kyselynä. Järjestämislakia koskevan kyselyn kysymykset työstettiin yhdessä Kuntaliiton kanssa. Sähköiseen kyselyyn annettujen lausuntojen arvioiminen on systemaattisempaa, objektiivisempaa ja nopeampaa kuin perinteisten lausuntojen arvioiminen.

Lausunnoista tehty analyysi on luettavissa STM:n verkkosivulla stm.fi/sote-uudistus

Liite

Sote-uudistuksen lausuntoyhteenveto keskeisimmistä asioista (pdf, 462 kB)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.