Helsingin kaupungin pelastuslaitos sai hälytysilmoituksen klo 10.49 Tammisalon ja Vartiosaaren välissä sijaitsevaan salmeen, jossa oli havaittu henkilön kulkevan mantereelta kohti Vartiosaarta. Esitietojen perusteella kohteeseen hälytettiin viisi pelastuslaitoksen pelastus- ja ensihoitoyksikköä sekä rajavartiolaitoksen ilmatyynyalus. Alueella suoritettujen etsintöjen perusteella ei vedenvarasta löydetty ketään. Myöhemmin saatiin silminnäkijätieto, jonka perusteella voitiin varmistua, että henkilö oli päässyt salmen yli turvallisesti.

Helsingin merialueilla jää on leudon talven johdosta erittäin heikko ja sen kantavuus vaihtelee huomattavasti paikka paikoin, jonka vuoksi jäällä liikkumista tule välttää. Mikäli liikkuminen jäällä on kuitenkin välttämätöntä tulee siihen varustautua asianmukaisilla varusteille, kuten kelluntapuvulla, jääkepillä, naskaleilla, heittoliinalla ja lämpimillä vaihtovaatteilla sekä merkinantoon tarkoitetulla pillillä. Jäällä ei tulisi koskaan liikkua yksin, se tulisi suunnitella etukäteen ja siitä tulisi ilmoittaa lähipiirissään.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.