Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Osuuskauppa Varuburden-Osla Handelslagin (tapahtuma-aikaan Andelslaget Varubodenin Kirkkonummen Rautakeskuksen) toimialajohtajan ja myymäläpäällikön 10 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus hylkäsi vaatimuksen yhteisösakosta, sillä tapaturman jälkeen yhtiö oli ryhtynyt toimenpiteisiin vastaavien tapaturmien estämiseksi. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 14.3.2014.

Tuomio liittyi 7.5.2011 Kirkkonummella sattuneeseen tapaukseen, jossa rautakaupassa myyjänä toiminut kesätyöntekijä loukkasi kätensä vakavasti työskennellessään levysirkkelillä. Myyjän käsi osui pyörivään sirkkelin terään hänen sahatessaan vanerilevyä. Käräjäoikeuden mukaan työntekijän perehdytys sirkkelin turvalliseen käyttöön on ollut puutteellista. Lisäksi sirkkelistä puuttui liukupöytään kiinnitettävä tukikappale, ja jakoveitsi sijaitsi liian kaukana terästä.

Käräjäoikeus totesi, että työpaikalla ei ollut huolehdittu, että levysirkkeliä käytetään asianmukaisesti ja että käytetyt työtavat ovat turvallisia. Työpaikalla ei ollut käytännössä toimivaa järjestelmää vaaratekijöiden järjestelmälliseksi tunnistamiseksi ja poistamiseksi. Myös perehdyttämisen järjestämisessä on ollut käräjäoikeuden mukaan puutteita. Kesätyöntekijää perehdyttänyt henkilö ei ollut itsekään riittävästi perehtynyt sirkkelin turvalliseen käyttöön.

”Levysirkkeli on vaarallinen työväline, ja sen pyörivään terään liittyviä vaaratekijöitä ei voida teknisesti täysin poistaa. Siksi on erittäin tärkeää, että työntekijät perehdytetään levysirkkelin turvalliseen käyttöön ja varmistetaan, että levysirkkeliä käytetään ohjeiden mukaisesti”, muistuttaa työsuojelun lakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.