Kehysriihen alla on jälleen nostettu esiin valtionyhtiöiden, esimerkiksi Altian ja Destian myyminen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL tyrmäävät nämä aikeet. Myynnille ei ole edelleenkään yhtään tarkempaa arviointia kestävää perustetta.

Toistuvasti esiin nousevat valtionyhtiöiden myyntiaikeet huolestuttavat yritysten henkilöstöä, joka joutuu tekemään töitä jatkuvassa epävarmuudessa tulevaisuudesta. JHL ja SEL vaativat, että valtion on sitouduttava kehittämään Altiaa ja Destiaa 100 %:sti valtion omistamina yhtiöinä ja säilyttämään niiden työpaikat Suomessa.

Infrarakentaja Destian myyminen olisi suuri riski, sillä se voisi johtaa infrarakentamisen keskittymiseen harvoille yksityisille toimijoille. Kilpailun vähentyminen olisi omiaan nostamaan valtion ja kuntien infrarakentamisen hintaa kestämättömällä tavalla. Voitot valuisivat ulkomaisten sijoittajien taskuun. Destiassa on erityisosaamista, jota valtiolla ei ole varaa menettää.

– Ammattitaidollaan valtion omistama Destia ja sen sitoutuneet työntekijät varmistavat hyvät liikenneyhteydet ja pitävät kansantalouden pyörät pyörimässä, sanoo JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Kotimainen alkoholiteollisuuden tuotantoketju työllistää useita tuhansia ihmisiä. Valtion alkoholitehtaan Altian myynti johtaisi todennäköisesti jollain aikavälillä tuotannon ja työpaikkojen siirtymiseen ulkomaille. Valtiolla on siis vahvat strategiset syyt omistaa Altia.

– Valtion omistus on ainoa tapa huolehtia siitä, että Altian työpaikat säilyvät Suomessa, ja että tuotanto tehdään jatkossakin suomalaisten alkutuottajien raaka-aineista, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen painottaa.

Valtionyhtiöiden myyminen ei ratkaise valtiontalouden rakenteellisia ongelmia. Päinvastoin, se on omiaan lisäämään riskejä, kun valtio menettää tuloja ja strategista osaamista sekä altistuu sijoittajien voitontavoittelun maksajaksi.

JHL ja SEL vetoavat hallitukseen, että se vetäisi kehysriihestä pois Destian ja Altian myyntiaikeet.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.