Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt ovat huolissaan EU:n ja Yhdysvaltojen välillä käytävistä vapaakauppasopimusneuvotteluista ja vaativat avointa keskustelua sopimuksen vaikutuksista jäsenmaihin.

– Neuvotteluprosessi etenee epädemokraattisesti ja suljetuin ovin. Sopimuksen sisällöstä tihkuu julkisuuteen vain huhuja eikä kukaan tunnu tietävän, mistä kaikesta sopimuksessa todella neuvotellaan. Tällaista ei voida hyväksyä, sillä sopimuksessa päätetään EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöön merkittävästi vaikuttavista asioista, sanovat poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat.

Kauppaa rajoittavat tullit ovat EU:n ja USA:n välillä erittäin alhaisia jo nyt, joten sopimus koskee keskeisesti palveluiden kaupan vapauttamista, sääntelyn purkamista, yksityisyyden suojaa ja patentti- ja tekijänoikeuskysymyksiä. Erityisen huolestuttava on vapaakauppasopimukseen kuuluva investointisuoja. Sen myötä maahan investoineet yritykset voisivat haastaa valtion oikeuteen, mikäli lainsäädännön muutos aiheuttaisi yritykselle tulonmenetyksiä. Oikeusjutut ratkaistaisiin kansallisten tuomioistuinten sijaan erilisissä markkinatuomioistuimissa, joihin vain yritykset voivat tehdä valituksia.

Investointisuoja vaarantaa valtioiden mahdollisuudet tehdä poliittisia päätöksiä kansalaistensa ja ympäristön suojelemiseksi. Parhaillaan energiayhtiö Vattenfall vaatii Saksalta ydinvoimasta luopumisen takia ja tupakkayhtiö Philip Morris Australialta blankoihin askeihin siirtymisen vuoksi satojen miljoonien korvauksia vastaavaan sopimukseen vedoten. Suomessa investointisuoja voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaivosteollisuuden ympäristöhaittojen tiukempi suitsiminen tai aiemmin yksityistettyjen terveyspalveluiden siirtäminen takaisin julkiselle sektorille ei olisi mahdollista ilman mittavia korvausvaatimuksia.

Investointisuojaa ovat kritisoineet monet suomalaisetkin europarlamenttiedustajat, ja useat tutkijat ovat esittäneet huolensa sen vaikutuksista EU:n jäsenvaltioille. Euroopan komissio on kritiikin jälkeen luvannut kommentointimahdollisuuden investointisuojaa koskeviin sopimusluonnoksiin. Poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen mielestä investointisuojasta neuvotteleminen tulisi keskeyttää, kunnes kritiikkiin on vastattu ja neuvottelut on avattu demokraattiselle prosessille.

– Neuvottelijoiden on otettava tutkijoiden, asiantuntijoiden ja kansalaisten investointisuojaan kohdistama kritiikki vakavasti ja Suomen pitää vaatia vapaakauppasopimusneuvottelujen avaamista demokraattiselle prosessille ja aidolle julkiselle keskustelulle. Nykyisellään neuvottelut halventavat demokratiaa ja kansallista itsemääräämisoikeutta, jyrähtävät puheenjohtajat.

– Emme hyväksy sitä, että EU neuvottelee kauppasopimuksia ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin kustannuksella. Haluamme EU:n, joka suojelee ensisijaisesti ihmisiä ja ympäristöä, ei suuryrityksiä näiden kustannuksella, linjaavat puheenjohtajat yhdessä.

Suomen Keskustanuoret

Keskustan opiskelijaliitto

Vasemmistonuoret

Vasemmisto-opiskelijat

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.