turku_shipyard_2009

Suomi on hakenut EU:n Euroopan globalisaatiorahaston rahoitusta Rauman telakan sulkemisen johdosta irtisanottujen STX Finlandin työntekijöiden palveluihin ja tukitoimiin. Hakemus on suuruudeltaan 2,4 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitusosuus on 60 prosenttia.  Euroopan globalisaatiorahasto jakaa tukea suurissa rakennemuutostilanteissa. Rahastosta myönnetään tukea palveluihin ja tukitoimiin, jotka kohdistetaan työttömäksi jääville työntekijöille. Palveluja ovat mm. erilaiset valmennukset, koulutukset, palkkatuet sekä yrittäjyyden edistämistoimet.

Työ- ja elinkeinoministeriön jättämä tukihakemus koskee irtisanottuja Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla. Tukihakemukseen sisältyy työllistymistä tukevia palveluja kaikkiaan 565 irtisanotulle. Päätös tuesta saadaan luultavasti vuodenvaihteessa. Hakemuksen mukaiset palvelut on jo käynnistetty Satakunnassa kansallisella rahoituksella. Mikäli rahoitushakemus hyväksytään Euroopan komissiossa, toteutettujen palvelujen hankintaan ja toimeenpanoon liittyvät kustannukset korvataan globalisaatiorahastosta myöhemmin. Hakemuksen valmisteluun ovat osallistuneet ministeriön lisäksi mm. STX Finland, Satakunnan ELY-keskus, TE-toimisto, Rauman kaupunki sekä työmarkkinajärjestöt.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.