KOTIMAAN-BANNERI7 (7)

Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeille tarkoitetusta 64 miljoonan euron investointituesta yli puolet eli 32,9 miljoonaa euroa on jo jaettu. Vajaa neljännes eli 14,2 miljoonaa tuesta on jo maksettu. Tuki maksetaan vasta hankkeen valmistuttua. Osaan hankkeista on mahdollista saada tuen ennakkomaksu, joka on puolet myönnetyn tuen määrästä.

Viestintävirasto on vuodesta 2011 lähtien myöntänyt tukea valokuituverkon rakentamiseen haja-asutusalueille. Laajakaista 2015 -hankkeiden valmistelu eri puolilla Suomea on käynnistynyt vuoden 2009 alussa ja ensimmäisten hankkeiden rakentaminen käynnistyi kesällä 2010. Tuettujen verkkojen rakentaminen voi jatkua vielä vuoden 2017 kesään saakka eli hankkeiden toteuttamisen osalta on edetty jo hieman yli puolivälin. Meneillään on toinen kesä, jolloin tuettuja verkkoja rakennetaan erittäin aktiivisesti eri puolilla Suomea.

Lähes 3,5 miljoonan euron tuki myönnettiin Ilomantsin kunnan miljoonahankkeelle

Tähän mennessä suurin laajakaistaverkon rakennushanke sijaitsee Pohjois-Karjalan Ilomantsissa, jonne Viestintävirasto myönsi tukea 3 490 800 euroa. Ilonet Oy:n hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 14,6 miljoonaa euroa. Hanketta rahoittaa myös Ilomantsin kunta omalla maksuosuudellaan. Tuen avulla rakennetaan koko Ilomantsin kunnan kattava valokuituverkko, jossa tarjotaan huippunopeita 100 Mbit/s -laajakaistaliittymiä. Verkon rakentaminen on jo käynnistynyt ja verkon on arvioitu valmistuvan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Kiinnostus hankkeisiin on pysynyt korkealla, mutta hakijoilla on huoli tukirahan riittävyydestä

Viestintävirastossa on vireillä hakemuksia noin 39 miljoonan euron edestä.

Uusien hankkeiden käynnistämistä suunnitellaan koko ajan eri puolilla Suomea ja hakijoilla on huoli siitä, riittääkö hankkeelle varattu raha kaikkien suunnitteilla olevien hankkeiden toteuttamiseen. Tarvetta tuelle on selkeästi, sillä nyt nopean, vähintään 30 Mbit/s -mobiililaajakaistan saatavuus kaupunkien ja taajamien ulkopuolella on todella heikko. Vain 2,9 prosentilla alueista, joille valtiontuki kohdistuu, on saatavilla nopea mobiililaajakaista, toteaa päällikkö Päivi Peltola-Ojala.

Viestintäviraston on tehtävä päätökset hankkeille myönnettävästä tuesta vuoden 2015 loppuun mennessä ja hankkeiden verkkojen tulee olla valmiit ja maksupäätökset tehty vuoden 2017 loppuun mennessä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.