Liite1YmpOhjelmaVuosiraportti2013

Kouvolan kaupungin henkilöstö ja yhteistyökumppanit tekivät tuloksellista työtä ympäristöohjelman tavoitteiden eteen vuonna 2013, sillä kaupungin energian- ja vedenkulutus sekä jätteen määrä laskivat. Samalla aikaansaatiin taloudellisia säästöjä. Lisäksi kaupunki panosti mm. asukkaiden maksuttomaan energia- ja jätevesineuvontaan, luonnonsuojeluun ja haitallisten vieraslajien torjumiseen.

Kaupunki etenee hyvää vauhtia kohti vuoden 2020 ympäristötavoitteita

Ympäristöohjelman vuosiraportin 2013 mukaan suurin osa kaupungin ympäristötavoitteista etenee haluttuun suuntaan. Kaupungin kiinteistöjen ja toimintojen energiankulutus väheni (- 6 %) ja vedenkulutus laski (- 5 %) vuonna 2013. Kaupungin kiinteistöjen jätteen kokonaismäärä on vähentynyt 10 % ja jätteiden lajittelu tehostunut siten, että loppujätteen (ent. sekajäte) määrä on vähentynyt 22 % vuosina 2010-2013.

Ympäristötavoitteet etenivät oikeaan suuntaan myös muussa kaupungin toiminnassa: ympäristökriteerejä käytettiin 50 %:ssa keskitetyistä hankinnoista ja puurakentamista hyödynnettiin kaupungin omassa rakentamisessa. Suojelualueiden määrä kasvoi, ja Kouvolan kaupunki saikin Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin ympäristöpalkinnon Metso-toiminnastaan v. 2013.

Sen sijaan vuodesta 2004 laskeneet Kouvolan alueen kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat 2 % v. 2013 ja vuodesta 2007 lähtien merkittävästi kasvaneet joukkoliikenteen matkustusmäärät laskivat hieman (- 4 %) v. 2013.

Kulutuksen vähentämisestä kustannussäästöjä

Ympäristövaikutusten lisäksi ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttamisesta on taloudellisia hyötyjä. Esimerkiksi jätehuollon, käsipyyhepaperin, toimistopaperin ja vedenkulutuksen kustannuksissa säästettiin yhteensä yli 80 000 € vuonna 2013. Laskennallisesti arvioidut säästöt kaupungin energiankulutuksen vähenemisestä olivat satoja tuhansia euroja v. 2013, mutta tulosta arvioitaessa on huomioitava, että energiankulutuksen vähenemiseen vaikuttivat toteutettujen toimenpiteiden lisäksi mm. leuto talvi ja muutokset kiinteistökannassa ja käyttöasteessa.

Tulosten taustalla konkreettiset toimenpiteet

Hyvät tulokset eivät ole syntyneet itsestään tai sattumalta. Tulosten taustalla on monia erilaisia toimenpiteitä, kuten henkilöstön aktiivinen ekotukitoiminta, kiinteistöjen energiakatselmukset ja ilmanvaihdon, lämpötilojen sekä veden virtaamien säädöt, työarjen toimintatapojen muutokset, katuvalosaneeraus, verkkotulostinten kaksipuoleiset tulostusasetukset, etäkokoustyökalujen käyttöönotto, kimppakyydit, ympäristöjärjestelmän käyttöönotto, puurakentamisen edistäminen, lasten ympäristökasvatus, henkilöstön ympäristökoulutukset ja jäteohjeistukset. Lisäksi tuloksiin ovat vaikuttaneet asennemuutos ja ympäristötietoisuuden kasvaminen.

Asukkaille kaupunki tarjosi vuonna 2013 mm. maksutonta ja puolueetonta asumisen ja rakentamisen energianeuvontaa sekä haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa, järjesti haitallisten vieraslajien torjuntoja sekä erilaisia ympäristötapahtumia ympäri vuoden, kuten Liikkujan viikon ja Energiansäästöviikon tapahtumat.

Toimenpiteitä on toteutettu laajassa yhteistyössä kaupungin toimialojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Haasteena energiansäästön jatkaminen ja kestävien liikkumistapojen lisääminen

Vaikka vuoden 2013 tulokset ovat erinomaisia, parantamisen varaakin löytyy. Erityisesti energiansäästön jatkamisen ja kestävien liikkumistapojen, kuten joukkoliikenteen ja pyöräilyn, eteen on työskenneltävä aktiivisesti, jotta ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet saavutetaan.

Asukkaat mukaan tavoitteiden toteuttamiseen 

Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan jatkossakin suunnitelmallisuutta, innostusta sekä hyvää yhteistyötä kaupungin työntekijöiden, johdon, luottamushenkilöiden, yritysten ja järjestöjen kesken.

Mukaan toimintaan tarvitaan myös asukkaita. Kouvola on yksi Suomen autoistuneimmista kaupungeista, ja v. 2011 henkilöauton osuus oli yli 65 % kulkutapaosuuksista (Lähde: Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus, Liikennevirasto). Autoistuneisuuteen vaikuttaa mm. se, että kaupungissamme on alueita, joissa ilman autoa ei tule toimeen. Lisäksi työmatkat ovat pidentyneet niin kaupungin sisäisissä kuin Kouvolan ulkopuolelle suuntautuvissa työmatkoissa. Kouvolalaisten autonomistajien olisikin hyvä käydä läpi alla oleva tarkistuslista:

  • Voisitko kulkea alle 2 kilometrin pituiset matkat silloin tällöin pyörällä tai kävellen?
  • Oletko selvittänyt, olisiko töihin tai harrastuksiin mahdollista kulkea bussilla tai kimppakyydillä?
  • Voisitko tehdä toisinaan etätöitä kotoa käsin?
  • Voisitko ketjuttaa matkoja siten, että hoidat töistä tullessa samalla reissulla mahdollisimman monta asiaa, esim. kaupassa käynnin?
  • Oletko opetellut taloudellisen ajotavan niksit?

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.