Raatihuone ISO

Kuva: Raimo Suomela

Suomen Kuntaliiton lakiosasto katsoo, että Lappeenrannan kaupunginjohtajaKimmo Jarva ei ollut esteellinen valmistellessaan apulaiskaupunginjohtajan tehtävien jakoa Lappeenrannan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Jarva valmisteli tehtävien jakoa eri viranhaltijoille kaupunginhallituksen kokouksiin 2.6.2014 ja 9.6.2014, koska apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski oli ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ensi vuoden helmikuun alusta alkaen eikä apulaiskaupunginjohtajan tehtävää enää täytetä.

Kaupunginhallitus päätti jakaa tehtävät kuudelle nykyiselle viranhaltijalle, joista yksi on kaupunginjohtaja. Jarva jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi kaupunginhallituksen kokouksissa.

Kuntaliitto katsoo, että kyseisenlaisen tehtävien järjestelyjen perusteella ei voi olettaa, että kaupunginjohtaja saisi erityistä hyötyä tai haittaa itselleen. Lisäksi lausunnossa huomautetaan, että ei olisi tarkoituksenmukaista, mikäli organisaatiossa kaupunginjohtajaa alempi viranhaltija valmistelisi esimiestensä tehtävänkuvia.

Kuntaliitto toteaa myös, että esteellisyystilanne ei automaattisesti synny tilanteessa, jossa asia koskee myös viranhaltijaa itseään. Tehtävien siirtäminen viranhaltijalle ei myöskään automaattisesti tee viranhaltijasta asianosaista siinä merkityksessä, että hän olisi esteellinen. Samalla korostetaan, että esteellisyysasiat ovat tulkinnanvaraisia ja ne tulee ratkaista tapauskohtaisesti.

Lappeenrannan kaupunki pyysi Kuntaliiton lakiosastolta lausuntoa asiasta, koska esteellisyyskysymykset oli nostettu esille paikallisissa tiedotusvälineissä sillä perusteella, että apulaiskaupunginjohtajan tehtävistä osa siirtyisi kaupunginjohtajalle itselleen ja hän voisi saada palkkaetua järjestelyistä.

Kuntaliiton lakiosaston lausunto vahvistaa sen, että asiassa on menetelty lain mukaisesti.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.