298509_410780272304155_767489868_n

Työttömänä on tällä hetkellä noin 150 poliisia. Kuva: Pohjois-Karjalan Poliisi

Poliisihallitus on jakanut poliisilaitoksille kesäkuussa myönnetyn 2,5 miljoonan euron lisämäärärahan, jonka turvin palkataan lisää poliiseja. Lisämäärärahalla myös parannetaan poliisien työllisyystilannetta. Työttömien poliisimiesten määrä on noin 150.

– Lisärahoitus vastaa loppuvuoden osalta 100 henkilön työvoimakustannuksia, joten vaikutus poliisin resursseihin on merkittävä. Esimerkiksi Helsingin poliisilaitos on pystynyt jatkamaan 15 määräaikaisen poliisin työsuhdetta vuoden loppuun, sisäministeri Päivi Räsänen toteaa.

Poliisilaitokset saavat käyttää määrärahaa työttömien poliisien työllistämiseen sekä määräaikaisuuksien jatkamiseen tai virkasuhteen vakinaistamiseen, mikäli määräaikaisuuden päättyminen aiheuttaisi työttömyyden.

– Lisämääräraha myönnettiin telekuuntelujärjestelmän loppuunsaattamiseen. Ilman tätä lisärahaa järjestelmän investoinnit olisi jouduttu rahoittamaan toimintamenoista eli käytännössä henkilöstöresurssista, Räsänen kertoo.

Poliisihallinnon uudistuksen eräänä tärkeimpänä tavoitteena oli poliisimiesten määrän ylläpitäminen. Poliisimiesten määrän arvioidaan pysyvän kuluvana vuonna edellisen vuoden tasolla eli noin 7 500. Sisäministeriön käsityksen mukaan tulevien vuosien tiukka määrärahatilanne tulee laskemaan poliisimiesten määrää. Kysymys tullaan nostamaan erikseen esille syksyn budjettiriihessä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.