PL2012

Rakennusurakoista ja rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä on ilmoitettava tietoja Verohallintoon tästä päivästä lähtien.

Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakennusurakoita tilaavia rakennuttajia, myös asunto- ja kiinteistöyhtiöitä. Kotitaloudetkin joutuvat ilmoittamaan tiedot rakennusluvan alaisista töistä, tosin kevyemmin kuin yritykset.

Yritysten on annettava urakkatiedot kuukausittain kaikista urakkasopimuksista, jos tilauksen arvo ylittää 15 000 euroa. Jokainen tilaaja ilmoittaa tiedot ostamastaan urakasta.

Työntekijöiden tiedot täytyy ilmoittaa työmailta, joilla työskentelee samanaikaisesti useampi kuin yksi yritys ja rakennuttajan ostamien urakoiden kokonaisarvo ylittää 15 000 euroa. Tiedonantovelvollisuus on työmaan päätoteuttajalla. Muut työnantajat ja ammatinharjoittajat ilmoittavat päätoteuttajalle omat työntekijätietonsa.

Kotitaloudet ilmoittavat tiedot Verohallinnolle ennen rakennustarkastajan suorittamaa loppukatselmusta.

Ilmoitukset annetaan verkossa

Ilmoitukset annetaan joko sähköisellä verkkolomakkeella suomi.fi-palvelussa tai lähettämällä oman ohjelmistosovelluksen tuottama tiedosto ilmoitin.fi-palvelun kautta. Kotitalous voi antaa rakentamisilmoituksen suomi:fissä tai vero.fi:stä tulostettavalla paperilomakkeella .

Ensimmäinen ilmoitus on annettava viimeistään 5.9.

Lain tavoitteena on rakennusalan harmaan talouden kitkeminen ja toimialan kilpailun tervehdyttäminen. Ilmoitusten laiminlyönnistä voi tulla 15 000 euron sanktio.

Lisätietoja: vero.fi/rakentamisilmoitukset

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.