fff4956186087b5

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön seurannan mukaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana tulipaloissa on kuollut 49 henkilöä. Heistä 32 oli miehiä ja 14 naisia. Kolmen uhrin sukupuoli ei ole SPEKin tiedossa. Palokuolemissa ei vielä ole päästy valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaiseen vähenemiseen.

Valtioneuvoston Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi on vuonna 2015 Euroopan turvallisin maa. Siihen sisältyy, että palokuolemien vuosittaisen määrän tulisi vähentyä 50 tapaukseen. Lähtökohtana oli keskimäärin 100 palokuolemaa vuodessa.

Viime vuosina asumisen paloturvallisuutta on edistetty lisäämällä palovaroitinten määrää kodeissa, sallimalla vain itsestään sammuvien savukkeiden myyminen Suomessa sekä edistämällä sprinklereiden käyttöä. Palokuolemien määrä lähtikin vuosikymmenen vaihteessa selvään laskuun, ja näytti siltä että Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteisiin päästään. Nyt tilanne näyttää valitettavasti siltä, että ainakin tänä vuonna palokuolemien määrä kasvaa huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna.

Kuluvana vuonna tulipaloissa on kuollut 49 ihmistä. Viime vuonna vastaavaan aikaan palokuolemia oli 29. Tänä vuonna tulipaloissa kuolleista ihmisistä yli 65-vuotiaita on ollut 9. Viime vuosina ikäihmisten suhteellinen osuus palokuolemissa on ollut nouseva. Ikäihmisten osuus palokuolleista on huomattavasti suurempi kuin heidän osuutensa Suomen väestöstä.

Valtaosa palokuolemista tapahtuu asunnoissa. Kuolemaan johtaneista tulipaloista on kerrostaloissa syttynyt 17, omakotitaloissa 19 sekä rivi- ja muissa pientaloissa 5.

Kuolemaan johtaneiden tulipalojen syttymissyyt ovat ilmenneet tänä vuonna mediatiedoissa huonosti. Seurantatiedoissa ei 24:n tapauksen kuolemaan johtaneen palon syttymissyy tule esiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.