web-servers

Suojelupoliisin johtamassa esitutkinnassa on onnistuttu pääpiirteittäin selvittämään Suomen ulkoministeriöön kohdistuneet tietomurrot.

Esitutkinnassa on ilmennyt, että kyseessä oli kaksi selvästi erillistä kokonaisuutta. Toista tietomurtoa on tutkittu vakoiluna ja toista törkeänä vakoiluna. Suojelupoliisi jatkaa molempien kokonaisuuksien esitutkintaa eräiden teknisten yksityiskohtien selvittämiseksi.

Suojelupoliisi sai tiedon ensimmäisestä tietomurrosta alkuvuodesta 2013. Epäilty vakoilu oli ehtinyt jatkua silloin jo useita vuosia. Tutkinnan yhteydessä havaittiin toinen, vielä vakavampi tapaus. Se oli toteutustavaltaan erittäin edistyksellinen ja vaikeasti havaittavissa. Molempien vakoilutapausten taustalla epäillään olleen valtiollisia toimijoita.

Ulkoministeriöstä lähteneen tietoliikenteen määrä on kyetty saamaan selville. Materiaalia on viety runsaasti. Kaikkia asiakirjoja ei ole pystytty yksilöimään eikä niiden sisältöä tai luonnetta ole mahdollista arvioida.

Tavalliset virustorjuntaohjelmat eivät pysty havaitsemaan motivoituneen tekijän toteuttamaa kohdistettua tietokaappausta. Tieto ensimmäisestä tapauksesta tuli Suojelupoliisille ulkomailta. Suomessa ei ole viranomaista, jolla olisi toimivalta ja resurssit tunnistaa poikkeavaa verkkoliikennettä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.