Ongelman laajuuden selvittämiseksi osaan ulkoseinä- ja perustusrakenteita tehdään lisätutkimuksia heinäkuussa

Nokian terveyskeskuksessa on tehty maaliskuussa 2014 rakennetutkimuksia tiloissa ilmenneen hajuhaitan syyn selvittämiseksi. Tutkimuksissa löydettiin kosteutta pohjoisen ulkoseinän alaosasta. Lisäksi havaittiin, että ulkoseinän alapään valesokkelin muottilaudoitukset oli niin ikään jätetty rakentamisvaiheessa seinän sisään.

Ongelman laajuuden selvittämiseksi tehdään Nokian terveyskeskuksen laboratorio- ja ensiaputilojen ulkoseinä- ja perustusrakenteisiin lisätutkimuksia kuluvan heinäkuun aikana. Korjaustoimiin ryhdytään välittömästi vaurioiden lopullisen laajuuden selvittyä ja korjaussuunnitelman valmistuttua. Koska tähän ei ole varauduttu tämän vuoden talousarviossa vaatii korjaustyö lisämäärärahan, joka on käsiteltävä Nokian kaupunginvaltuustossa elokuussa 2014.

Tiloja voidaan käyttää normaalisti

Maakellarimaista hajua on havaittu ainakin terveyskeskuksen tiloissa toimivan FimLab Oy:n laboratorion wc:ssä ja yhdessä näytteenottohuoneessa, jotka sijaitsevat rakennuksen ulkoseinällä. Näihin tiloihin hajua kulkeutuu edelleen rakennuksen alapohjanontelosta ilmanvaihdon alipaineisuuden vuoksi.

Ulkoseinäeristeestä otetuista näytteistä tehtiin tutkimus mahdollisista homeista, bakteereista ja hiivoista. Näytteissä löydetyt mikrobit eivät kuulu terveyshaittaan erityisesti viittaavaan ryhmään, mutta ovat syynä tiloissa esiintyvään maakellarimaiseen hajuun.

Tämänhetkisten tutkimusten perusteella hajuhaitta ei aiheuta estettä tilojen käytölle. Myöskään uusien lisäselvitysten tekeminen ei vaikeuta tilojen normaalia käyttöä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.