orig_CityGym02

Liikuntatoimialan koko on Suomessa vähintään 5,5 miljardia euroa, mikä on saman verran kuin Suomen peli- ja muotoilualat yhteensä. Lamasta huolimatta liikunta-ala on ollut Suomessa jo useita vuosia voimakkaassa kasvussa. Alalla on enemmän nuoria kasvuyrityksiä kuin muilla aloilla.

– Liikuntabisnes on hyvä esimerkki siitä, että Suomesta löytyy merkittävää liiketoimintaa sellaisilta sektoreilta, jotka eivät ehkä ensimmäisenä tule mieleen. Tehdyn selvityksen kautta meillä on kokonaiskuva liikuntabisneksen mahdollisuuksista – ja niitä on paljon, elinkeinomi-nisteri Jan Vapaavuori toteaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti tehdä liikunta-alan koosta ja kasvunäkymistä selvityksen ja tilasi työn Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistykseltä Diges ry:ltä keväällä 2014. Selvityksessä liikuntaliiketoimintaan katsotaan kuuluvaksi kaikki yritystoiminta, jonka sisällöllinen lähtökohta on liikunta ja urheilu.

Liikunta-alalla kasvavia segmenttejä ovat terveyteen sekä hyvinvointiin liittyvät tuotteet ja palvelut, liikuntamatkailu ja urheilutapahtumat sekä liikuntalähtöiset viestintä-, viihde- ja lifestyle-tuotteet sekä -palvelut.

Teknologiset innovaatiot ovat keskeinen osa liikunta-alan kasvua. Näiden kolmen kasvusegmentin koko on yhteensä lähes miljardi euroa.

Liikunta-alan kasvun taustalla ovat länsimaissa lisääntyvät elintapasairaudet, niiden ehkäisy ja hoito sekä terveystietoisuuden leviäminen. Lisäksi liikunnallinen elämäntapa, tavoitteellinen harrastaminen sekä yleensä terveyden mittaaminen, älyteknologia ja liikuntaan liittyvien elämysten ja yhteisöllisyyden haku lisääntyvät kaiken aikaa niin Suomessa kuin maailmallakin.

– Suomessa on alalla paljon potentiaalia kovaan kansainväliseen kasvuun. Nuoria kasvun kynnyksellä olevia yrityksiä on runsaasti. Suomessa on erinomaista teknologia-, terveys-, liikunta- ja muotoiluosaamista. Sanotaan, ettei Suomessa osattaisi markkinoida tai tuotteistaa. Liikunta-alalla jo menestyneet yritykset osoittavat tämän vääräksi, Vapaavuori toteaa.

Selvitys on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.