500px-Sipoo.vaakuna.svg

Sipoon kunta käynnisti keväällä Operaatio Kattilankansi -nimisen tehostamis- ja sopeuttamisohjelman, jonka tavoitteena on parantaa kunnan kustannusrakennetta noin 10 miljoonalla eurolla tulevan kolmen vuoden aikana. Säästöehdotuksia on tehty runsaasti ja niiden toimeenpanoa pyritään kiirehtimään niin, että säästöjä syntyisi jo tälle vuodelle.

Kaikilta kunnan osastoilta ja henkilökunnalta on nyt kerätty noin 180 erilaista sopeuttamis-, tehostamis- ja säästötoimenpide-ehdotusta. Kaikki ehdotukset sisältävät kuvauksen toimenpiteestä, vaikutuksesta palvelutasoon, toimenpiteeseen liittyvästä riskistä sekä luonnollisesti vaikutuksista euroina ja henkilötyövuosina kaudelle 2014–2017. Ehdotukset on lisäksi pyritty ryhmittelemään sen mukaan, tehdäänkö päätökset poliittisella tasolla vai virkamiespäätöksinä.

– Tämä on koko kunnan sopeutusohjelma, jossa jokainen voi kantaa kortensa kekoon. Ehdotuksia kerätään edelleen ja myös kuntalaiset voivat lähettää kunnalle ideoita ja ajatuksia, esimerkiksi verkkosivujen palautelomakkeen kautta, sanoo Sipoon talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo.

Tehdyt ehdotukset koskevat niin toimintakuluja, toimintatuottoja, investointeja kuin omaisuuden myyntiä. Ehdotusten yhteissumma vuosille 2014–2017 on tällä hetkellä noin 14,5 miljoonaa euroa, josta 12,3 miljoonaa muodostuisi kuluja vähentämällä ja 2,2 miljoonaa tuottoja parantamalla.

– Kuten Operaatio Kattilankannen alussa linjasimme, lomautukset ja irtisanomiset eivät ole toimenpidelistalla. Myöskään kunnallisveroprosenttiin ei ole tarkoitus koskea, sanoo Laitasalo.

Syksyksi paljon päätettävää

Kesälomien jälkeen toimenpidepäätöksiä on tarkoitus tehdä tiuhaan tahtiin ja syksyn mittaan selviää, mitkä ehdotuksista viedään läpi. Tämän vuoden menoista on jo pystytty säästämään muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja henkilöstömenojen kautta. Tiukennetun tavoitteen mukaan kunnan ulkoiset menot eivät tänä vuonna ylittäisi 115 miljoonaa euroa. Toukokuussa tehty tulosennuste vuodelle 2014 näyttää kuitenkin, että tämän vuoden aikana pitäisi säästää noin miljoona euroa, jotta talous pysyy tasapainossa.

– Sopeuttamispäätöksiä on tarpeen tehdä niin pikaisesti kuin mahdollista, jotta päätöksillä olisi vaikutusta vielä tämän vuoden kustannuksiin, sanoo Laitasalo.

Osaa ehdotuksista on jo käsitelty muun muassa sivistysvaliokunnassa ja sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Kunnanvaltuuston on tarkoitus ottaa kantaa toimenpide-ehdotuksiin ensimmäisen kerran 8.9. Tiukan aikataulun vuoksi kesälomien jälkeisiä jaosto- ja valiokuntakokouksia pyritään aikaistamaan elokuun alkupuolelle.

Palvelutaso tärkeässä roolissa

Sopeuttamistoimenpiteitä pyritään kohdistamaan laajasti ja tasaisesti niin, että vaikutus kunnan palvelutasoon olisi mahdollisimman pieni. Tietyt toimenpiteet tulevat kuitenkin näkymään myös kuntalaisten arjessa.

– Palvelutasoon vaikuttavien päätösten tekeminen on varmasti hankalinta. Jotkin palvelut ovat kuitenkin Sipoossa lakisääteistä minimiä selvästi paremmalla tasolla. Ainakin niiden kohdalla joudumme harkitsemaan säästöjä, sanoo Laitasalo.

Jos Sipoon kustannuskehitys noudattaisi viime vuosien trendiä, velkaantuminen kasvaisi merkittävällä tavalla lähivuosien aikana. Laitasalon mukaan Sipoon talous saadaan pidettyä tasapainossa, kunhan tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään ripeästi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.