DSCN0061

Korkein luottamus suomalaisilla on palomiehiin ja apteekkityöntekijöihin. Kuva: Markku Hietavuori

Vähiten suomalainen luottaa puhelinmyyjään ja poliitikkoon. Asia käy ilmi Valittujen Palojen ja sen eurooppalaisten Reader’s Digest -sisarlehtien yhdessä brittiläisen Wyman & Dillon –tutkimuslaitoksen kanssa tekemästä laajasta tutkimuksesta, jossa kysyttiin haastateltavien luottamusta eri ammattien edustajiin.

Palomies oli luotetuin ammattilainen useimmissa tutkimuksen maissa. Poikkeuksen muodosti Sveitsi, jossa yleisö luottaa lentäjään enemmän kuin palomieheen.

Sairaanhoitaja ja lentäjä lähellä kärkeä

Suomalaisten mielestä luotettavimpia ammattilaisia ovat palomiehet, apteekin henkilöstö (esim. apteekkarit, proviisorit), sairaanhoitajat, lentäjät ja käsityöläiset (esim. ompelijat ja puusepät). Palomieheen ja apteekin työntekijään luottaa suuressa määrin tai melko paljon 96 prosenttia vastaajista, kun sairaanhoitajilla ja lentäjillä vastaava luku on 94 prosenttia ja käsityöläisillä 93 prosenttia.

Myös lääkärit ja poliisit nauttivat Suomessa laajaa luottamusta. Kumpaankin ammattiryhmään luottaa suuressa määrin tai melko paljon 90 prosenttia vastaajista. Vuotta aiemmin lääkäriin luotti 89 prosenttia vastaajista ja poliisiin 92 prosenttia vastaajista.

Opettajaan luottaa 89 prosenttia vastaajista, maanviljelijään 82 prosenttia vastaajista ja taksinkuljettajaan 80 prosenttia vastaajista. Luottamus taksinkuljettajaan on Suomessa heikentynyt, koska vuosi sitten taksinkuljettajaan luotti 84 prosenttia vastaajista.

Pappiin luottaa 72 prosenttia vastaajista ja armeijan upseeriin 71 prosenttia vastaajista.

Poliitikkoon luotetaan vähemmän kuin automyyjään

Vähiten yleisö luottaa puhelinmyyjään, johon sanoi luottavansa vain 5 prosenttia vastaajista. Poliitikkoihin luottaa 11 prosenttia vastaajista, kun vuotta aiemmin luku oli 9 prosenttia. Vuonna 2002 poliitikkoihin luotti vielä 13 prosenttia vastaajista.

Sijoitusneuvojaa ja automyyjää pidetään paljon luotettavampana kuin poliitikkoa. Sijoitusneuvojaan sanoo luottavansa 26 prosenttia vastaajista ja automyyjään 28 prosenttia vastaajista.

Ammattiyhdistysjohtajaan luottaa 31 prosenttia vastaajista, toimittajaan 32 prosenttia ja asunnonvälittäjään 33 prosenttia vastaajista. Ammattilaisjalkapalloilija nauttii 34 prosentin luottamusta.

Suomalaiset ovat luottavaista väkeä. Suomalaisten luottamus eri alojen ammattilaisiin on keskimäärin vahvempaa kuin muualla Euroopassa. Useampi kuin joka toinen tutkituista ammattilaisista saa korkeimmat arvosanat juuri Suomessa.

Erityisen korkeaa luottamusta Suomessa nauttivat taksinkuljettaja, poliisi ja pappi, kun heidän saamaansa luottamusta verrataan eurooppalaiseen keskiarvoon. Keskimääräistä vähemmän suomalainen luottaa vain puhelinmyyjään.

Luottamus poliitikkoihin on vähäistä sekä Suomessa että useimmissa muissa tutkituista Euroopan maista. Kaikkein vähäisintä luottamus poliitikkoihin on 3 prosentin lukemalla Ranskassa, Puolassa ja Sloveniassa, jotka ovat kaikki EU-maita. Korkeinta luottamus poliitikkoihin on 24 prosentin lukemalla Sveitsissä, joka ei kuulu EU:hun. Suomessa vastaava lukema on 11 prosenttia ja Venäjällä 7 prosenttia.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimus toteutettiin viime vuodenvaihteessa 9 Euroopan maassa osana Reader’s Digestin laajaa Luotetuin merkki –tutkimusta (European Trusted Brands). Tutkimukseen vastasi yhteensä lähes 17 000 henkilöä. Suomessa kyselyyn vastanneita oli yli 2000. Kyselyn otos poimittiin tilaajarekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä.

Haastateltaville esitettiin seuraava kysymys. ”Kuinka paljon luotat seuraavien ammattien edustajiin (Suomessa)?” Kysymyksen perässä oli valmiiksi lueteltuna 24 ammattia. Haastateltavia pyydettiin valitsemaan kunkin ammatin kohdalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: suuressa määrin, melko paljon, en kovin paljon, en lainkaan.

Heihin suomalaiset luottavat eniten (luottamusprosentti)

1. Palomies 96
2. Apteekin henkilöstö 96
3. Sairaanhoitaja 94
4. Lentäjä 94
5. Käsityöläinen 93

Heihin suomalaiset luottavat vähiten (luottamusprosentti)

1. Puhelinmyyjä 5
2. Poliitikko 11
3. Sijoitusneuvoja 26
4. Automyyjä 28
5. Ammattiyhdistysjohtaja 31

Nousussa 2014 vs 2013

+apteekin henkilöstö
+meteorologi
+tuomari
+muut lakimiehet
+toimittajat
+sijoitusneuvojat
+ammattilaisjalkapalloilija

Laskussa 2014 vs 2013

-taksinkuljettaja
-lentäjä
-poliisi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.