KOTIMAAN-BANNERI7 (7)

Espoon käräjäoikeus tuomitsi Pyhä Jysäys Oy:n toimitusjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 27.6.2014.

Käsiteltävänä oli 18.9.2012 Espoossa osoitteessa Piispalantie 1 tapahtunut räjäytysonnettomuus. Työmaalla oli räjäytetty kalliota ja räjäytyksen seurauksena räjäytyspaikalta oli lentänyt kiviä ja maa-ainesta ympäristöön aiheuttaen vahinkoa läheisen autoliikkeen pihassa olleille autoille sekä viereisen kerrostalon asunnoille. Tuomittu Pyhä Jysäys Oy:n toimitusjohtaja toimi rakennustyömaalla räjäytystyönjohtajana ja panostajana.

Käräjäoikeuden mukaan vastaaja on laiminlyönyt laatia kirjallisen räjäytyssuunnitelman peittämisen osalta. Turvallisuussuunnitelmassa on mainittu peittämisestä kumimatot, mutta kenttäkohtaisessa räjäytyssuunnitelmassa peittämisen tarvetta ei ole selvitetty ja arvioitu. Suunnittelussa olleiden puutteiden lisäksi vastaaja on laiminlyönyt peittää räjäytettävä kohta tarkoitukseen sopivilla peitteillä tai muulla sopivalla tavalla. Käräjäoikeus katsoo tulleen näytetyksi, että kivien lentäminen vaarallisen alueen ulkopuolelle on johtunut kumimattojen ja louhetäkkäyksen liian vähäisestä peittävyydestä ottaen huomioon, että räjäytettävä kohta on sijainnut asutulla alueella, jolloin peittämisestä on aina huolehdittava luotettavalla tavalla. Riittävällä peittämisellä kivien lentäminen olisi voitu pääosin estää.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi