KOTIMAAN-BANNERI7 (7)

Eerika-tapauksen syyteharkinnassa on päätetty nostaa syytteet virkavelvollisuuksien rikkomisesta laajaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten joukkoon, sosiaalityöntekijöihin, lääkäreihin ja terveydenhoitajiin.

Talentian työelämäyksikkö tulee perehtymään syytekohtiin ja niiden sisältöön viikonlopun jälkeen. Tähän liittyvien kommenttien aika on myöhemmin.

Jokainen virkamies toimii virkavastuulla. Niin sosiaalityöntekijäkin. Mutta vastuuta ei voida sälyttää ainoastaan yksittäiselle työntekijälle. Viranomainen eli esimerkiksi kunta tai kaupunki on velvollinen huolehtimaan siitä, että ammattilaisilla on työn tekemisen perusedellytykset kunnossa. Vastuuta pitääkin olla yksittäisten virkamiesten lisäksi johdolla ja poliittisella päättäjillä.

Tätä vastuuta pitää kantaa kuntatasolla mutta erityisesti vaikeina aikoina maan hallituksessa ja eduskunnassa. Lausunnolla olevassa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistuksessa esitetään 10 miljoonan säästöjä sosiaalityöhön. Tämä suunta on väärä ja erityisen väärä se on lastensuojelun osalta.

Valtakunnallissa selvityksissä on todettu, että useiden kaupunkien lastensuojelun työntekijät ovat erittäin kuormittuneita. Nyt tarvitaan selvitysten lisäksi toimenpiteitä mm. henkilöstömitoituksen säätämistä lailla.

Sosiaalityöntekijöllä nyt on lastensuojelussa 60-70 jopa 100 lasta / työntekijä, kun Talentian mitoitussuositus on 20-30. Jotta lastensuojelussa voidaan tehdä vaikuttavaa ja laadukasta työtä pitää lastensuojelun resurssit panna kuntoon.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi