vesikasvit

Rantavyöhykkeen kasvillisuutta Hopjärvellä Loviisassa (kuva: Aapo Ahola).

Uudenmaan ELY-keskuksen vesikasvillisuuden seurantakohteisiin kuuluu tänä vuonna viisi järveä: Tuusulanjärvi (Tuusula, Järvenpää), Bruksträsket (Inkoo, Raasepori), Seljänalanen (Lohja, Raasepori, Salo), Outamonjärvi (Lohja) ja Pitkäjärvi (Lohja/Nummi-Pusula).

Kartoitukset aloitetaan heinä-elokuun vaihteessa, ja ne jatkuvat elokuun lopulle saakka. Kartoitukset tehdään pääasiassa arkipäivisin klo 8-20 välisenä aikana. Työskentely järvillä on mahdollista myös viikonloppuisin mm. sääolosuhteista riippuen.

Kasvillisuuskartoitukset ovat osaa laajempaa seurantaa, jonka tavoitteena on selvittää pintavesien tilaa veden kemiallisten ja biologisten muuttujien avulla. Biologisia muuttujia ovat vesikasvien lisäksi muun muassa kalat, pohjaeläimet ja kasviplankton. Kasvillisuuskartoituksia tehdään vuosittain aina muutamalla järvellä heinä-elokuussa, kun kasvillisuus on runsaimmillaan.

Vesikasveja kartoitetaan kullakin järvellä ns. kasvillisuuslinjoilla, joita on järveä kohti 7-10 kpl. Linjat ulotetaan rannasta ulapalle päin niin pitkälle kuin kasvillisuutta riittää. Ilmaversoisten lisäksi kartoitetaan myös kelluslehtiset ja uposlehtiset kasvit sekä pohjalla kasvavat ns. pohjalehtiset kasvit.

Kartoitukset tehdään veneestä käsin käyttäen apuna vesikiikaria ja erilaisia kasviharoja. Maastotyöhön kuluu aikaa yleensä noin 2-4 päivää järveä kohti. Yhdellä järvellä maastotöihin kuluvaan aikaan vaikuttavat mm. sääolosuhteet sekä kasvillisuuden määrä järvellä.

Linjalta toiselle siirtymiseen ja järvellä kulkemiseen käytetään tarvittaessa myös pientä perämoottoria.

Kartoituksen tulosten perusteella laskettavien indeksien avulla voidaan luokitella järven ekologista tilaa. Tulokset viedään ympäristöhallinnon ylläpitämään tietojärjestelmään, joka löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/oiva. Järjestelmään on kaikilla vapaa ja maksuton pääsy, mutta se edellyttää rekisteröitymistä. Järjestelmään on tallennettu vesikasvillisuusindeksien lisäksi myös paljon muuta tietoa vesistöistä, muun muassa vedenlaatutietoja.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.