Kulotus

Kuva: Juri Laurila

Metsähallitus tekee metsänhoidollista kulotusta Ranuan Pahkalehdossa 26,5 hehtaarin alueen huomenna 8.7. ja Tervolan Kätkävaarassa torstaina 10.7. noin puolenpäivän aikaan. Kulotuksella parannetaan uuden perustettavan metsän kasvuolosuhteita ja lisätään monikäyttömetsissä olevan hiiltyneen puun määrää ns. ”kulolajien” elinympäristöksi.

Ranualla tehtävä kulotus on metsänhoidollinen toimenpide, jolla parannetaan maaperän ph-arvoa, ravinteisuutta ja lämpö-olosuhteita. Kulotusaloille perustettavat taimikot ovat terveitä, laadullisesti hyviä ja nopeakasvuisia. Siten kulotus on pitkässä juoksussa myös taloudellisesti hyvä maanparannuskeino, vaikka metsänuudistamismenetelmistä se onkin selvästi kallein. Kulotuksen jälkeen kohteelle suoritetaan konekylvö, jossa maaperän muokkaus ja siementen kylväminen tapahtuu samanaikaisesti.

Tervolassa Metsähallitus toteuttaa Suomen metsäkeskus Lapin teettämän kulotuksen, jossa 13 hehtaarin kulotettavasta alueesta 2,6 hehtaaria on pystymetsää, eli kyseessä on luonnonhoidollinen kulotus tältä osin.
Kulotuksella saavutetaan luonnonhoidollisia hyötyjä. Metsäpaloalueilla viihtyvät eliölajit ovat vähentyneet metsäpalojen sammutuksen tehostumisen myötä. Metsätaloudellisilla kulotuksilla saadaan ns. ”askelkiviä”, jotka auttavat näitä lajeja leviämään alueelta toiselle. Metsäpalot sammutetaan tehokkaasti myös suojelualueilla, joten kulolajien menestyksen kannalta on tärkeää säilyttää verkostomaisuus metsänhoidollisten kulotusten ja puhtaasti luonnonhoidollisten kulotusten sijoittumisessa. Luonnonhoidolliset kulotukset tehdään yleensä suojelualueilla.

Alueen ihmisiä pyydetään huomioimaan mahdollinen sankkakin savu, joka kulotusalueelta nousee
Kulotusalueelta leviävä savu saattaa aiheuttaa joillekin hengitysvaikeuksia. Mikäli henkilöllä on taipumusta hengitysoireisiin, hänen on hyvä pysytellä sisätiloissa ja sulkea ovet ja ikkunat. Ulkona tuulettumassa tai kuivumassa olevat tekstiilit saattavat myös alkaa haista savulle. Tämän vuoksi olisi hyvä kuivata pyykit sisällä, mikäli ulkona tuntuu savunhajua.

Hälytyskeskus saa vuosittain useita ilmoituksia metsäpaloista voimakkaan savunmuodostuksen vuoksi. Metsähallitus ilmoittaa Hälytyskeskukselle kulotuksista etukäteen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.