Toivakka_Lenita_Kokoomus_Etelä-Savo

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka (kok.)

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka luonnehtii tänään Genevessä alkaneita monenkeskisiä neuvotteluja ympäristötuotteiden kaupan vapauttamiseksi (Environmental Goods Agreement, EGA) erittäin tervetulleiksi suomalaisen teollisuuden näkökulmasta. Ympäristötuotteiden kaupan vapauttaminen edistäisi kestävää kehitystä, vihreää taloutta, sekä ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Suomella on vahva ja nopeasti kehittyvä cleantech-sektori, jolla on merkittävä vientipotentiaali. Kaupan vapauttaminen tuotteissa, kuten aurinkopaneelit ja tuuliturbiinit, jäteveden, ongelmajätteiden ja ilmanpuhdistusteknologiat sekä ympäristön tilan seurantavälineet, kehittäisi avoimien markkinoiden syntymistä ja lisäisi investointeja vihreään teollisuuteen myös Suomessa. 

”Ympäristötuotteiden kaupan vapauttaminen on Suomelle tärkeä kauppapoliittinen tavoite”, ministeri Toivakka toteaa. ”Aloite auttaisi monia pieniä ja keskisuuria yrityksiä kansainvälistymään, mikä kuuluu Team Finland -strategian kulmakiviin.” 

Tammikuussa 2014 Davosin epävirallisessa ministerikokouksessa EU, Yhdysvallat, Kiina ja 11 muuta Maailman kauppajärjestö WTO:n jäsentä antoivat yhteisen julkilausuman monenkeskisestä aloitteesta, joka tähtää ympäristötuotteiden kaupan vapauttamiseen. Aloite pohjautuu Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestö APECiin kuuluvien maiden päätökseen laskea 54 ympäristötuotteen ja tuoteryhmän tullit korkeintaan viiteen prosenttiin vuoden 2015 loppuun mennessä. Ympäristötuotteiden kaupan vapauttamiseen tähtäävät neuvottelut tukevat omalta osaltaan WTO:n työtä kaupan vapauttamiseksi ja sen hyödyt tulevat kaikkien WTO-jäsenten ulottuville. 

Suomi on vihreän energian ja ympäristötuotteiden edelläkävijämaita. ”Cleantech Groupin ja WWF:n 2014 Global Cleantech Innovation Indexissä Suomi ylsi toiselle sijalle Israelin jälkeen jättäen taakseen maita kuten Yhdysvallat, Ruotsi ja Tanska. Perusteluissa mainittiin muun muassa Suomen korkean profiilin cleantech-yritykset sekä monet uudet ympäristöpatentit”, ministeri Toivakka kertoo. 

Suomen hallitus asetti toukokuussa 2014 cleantechin ja biotalouden Suomen teollisen kasvun uusiksi kärjiksi. Tavoitteeksi asetettiin alan yritysten liikevaihdon merkittävä kasvattaminen ja uusien työpaikkojen luominen. Biotalous ja cleantech mainitaan myös pääministeri Alexander Stubbin hallituksen kesäkuisessa hallitusohjelmassa teollisen uudistamisen painopistealoina. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.