Moni tekee edelleen töitä siirryttyään eläkkeelle tai jatkaa työntekoa eläkeiän saavutettuaan. Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan 63–67-vuotiaista työskentelee lähes joka viides. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti 63–68-vuotiaana.

Eläkeikäisenä työskentelevien joukko on noussut merkittävästi vuosien 2007–2012 aikana. Tarkastelujakson aikana työtä tekevien määrä nousi 70 prosenttia. Merkittävän osan tästä kasvusta selittää suurten ikäluokkien tulo vanhuuseläkeikään.

Vajaa viidennes 63–67-vuotiaista tekee palkkatyötä. Näistä 67 000 henkilöstä puolet saa samanaikaisesti eläkettä ja puolet jatkaa työntekoa yli vanhuuseläkeiän alarajan.

Ikäluokan kokoon suhteutettuna työssä jatkajien määrä ei enää merkittävästi kasva. Sen sijaan eläkeläisten työnteko yleistyy edelleen.

k_uusi_tyonteko_elakkeella

Keskipalkka ja keskieläke: Työssä ja eläkkeellä olleet sekä kaikki työeläkettä saaneet, 63–67-vuotiaat ilman osa-aikaeläkkeitä

Eläkeläinen tienaa työkuukautena tuhat euroa

– Vanhuuseläkkeen rinnalla tehty työ on epäsäännöllistä ja suurelta osin osa-aikaista. Joillakin eläkkeensaajilla kuukausiansio on varsin korkea, mutta merkittävällä osalla työansiot jäävät suhteellisen mataliksi, kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta toteaa.

Työtä 63–67-vuotiaat eläkeläiset tekivät vuodessa reilun seitsemän kalenterikuukauden aikana tuhannen euron kuukausipalkalla. Työeläke on tällä joukolla yli 1 800 euroa kuukaudessa.

Eläkkeellä työtä tehneiden palkkaerot ovat suuria: puolet sai alle 600 euroa ja joka neljännen kuukausiansio ylitti 1 300 euroa.

Tiedot eläkeläisten työnteosta selviävät Eläketurvakeskuksen tilastoraportista. Raportti sisältää tilastoja myös alle 63-vuotiaiden eläkkeensaajien työnteosta. Tiedot perustuvat pääosin tilastorekistereihin työeläkevakuutetusta työstä.

Eläkkeellä ja työssä – tilastoraportti eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2012. Tekijä: Jari Kannisto. Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 06/2014.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.