enolagaye_kiellettysavu

Kielletty valkoinen savuheite, ei CE-merkintää

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt kieltää valkoisten Enola Gaye, Burst Wire Pull Smoke (Tukes-3000) -savuheitteiden myynnin ja määrännyt tukkumyyjät keräämään ne pois kuluttajilta. Lisäksi lievempien toimintahäiriöiden takia muun väriset, selvästi ruostuneet savut kerätään pois kuluttajilta. Tukesin päätös koskee kansallisesti hyväksyttyjä savuheitteitä. Markkinoilla on myös CE-merkittyjä tuotteita, joita takaisinveto ei koske. Näissä tuotteissa ei ole havaittu räjähdysvaaraa tai toimintahäiriöitä, joten niiden käyttöä voidaan jatkaa. Kuluttaja erottaa tuotteet toisistaan etiketissä olevan CE-merkinnän avulla.

Värikuula- eli niin sanotuissa paintball-peleissä käytettävien savuefektien toimintahäiriöt tulivat esiin kesäkuussa, kun Tukesin tietoon oli tullut tuotteiden käyttöön liittyviä vaaratilanteita. Tukes varoitti 19.6. kuluttajia Enola Gaye, Burst Wire Pull Smoke -nimisten savuheitteiden räjähdysvaarasta. Useita tuotteita oli räjähtänyt jo laukaisuvaiheessa sekä kuluttajien käytössä että Tukesin tekemissä testeissä. Syntynyt räjähdys oli niin voimakas, että se voisi aiheuttaa vakavia käsi- ja kuulovammoja.

savuheite_ruosteinen

Ruostunut savuheite

Selvitysten ja testausten perusteella Tukes on päättänyt kieltää valkoiset savut ja velvoittanut myyjät keräämään ne havaittujen puutteiden vuoksi pois kuluttajilta. Lisäksi lievempien toimintahäiriöiden takia muun väriset, selvästi ruostuneet savut kerätään pois kuluttajilta. Ruostuneissa tuotteissa havaittiin enemmän toimintahäiriöitä ja suutareita Tukesin tekemissä testeissä.

Tuotteilla on Suomessa kaksi tukkukauppaa: Pro Hobby Oy ja Paintball Sissos Oy. Tuotteita myydään kuluttajille lukuisissa eri myymälöissä sekä verkkokaupoissa. Tukkukauppojen tulee välittää tieto päätöksestä ja sen velvoitteista kaikille jälleenmyyjilleen.

CE_merkitty

Kielto ei koske savuheitteitä, joiden etiketissä on CE-merkintä.

CE-merkittyjä savuheitteitä, joita kieltopäätös ei koske, tuo maahan ja myy Nordic Legends Oy.

Tukes kehottaa kuluttajia palauttamaan ostamansa valkoiset Enola Gaye, Burst Wire Pull Smoke -savuheitteet sekä muunväriset, selvästi ruostuneet savut myyntiliikkeeseen. Tuotteita ei saa missään tapauksessa käyttää räjähdysvaaran vuoksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.