KOTIMAAN-BANNERI7 (7)

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen johdolla toimiva syyttäjäryhmä on todennut, ettei syytteitä rikosylikomisario Jari Aarnioon liittyvässä asiakokonaisuudessa voida nostaa 31.7.2014 päättyvän määräajan puitteissa. Epäiltyjen loppulausunnoissa pyydettyjä ja muitakin esitutkintatoimenpiteitä sekä kansainvälisiä oikeusapupyyntöjä on edelleen vireillä. Esitutkintamateriaali, joka koostuu jo nyt yli 19.000 sivusta asiakirjoja, on edelleen laajenemassa. Esitutkinnan loppuunsaattaminen ja syyteharkinnan suorittaminen edellyttävät syytteen nostamisen määräajan pidentämistä. Syyttäjät jättänevät määräajan pidentämistä koskevan hakemuksensa Helsingin käräjäoikeuteen viikon 30 lopussa, jolloin tutkintatilanne päivitetään ja haettavan jatkoajan pituudesta päätetään. 

Syytteen nostamisen määräajan pidentämisestä päättää käräjäoikeus asianosaisia kuultuaan. 

Asiakokonaisuuteen liittyvä syyteharkinta suoritetaan kaikkien epäiltyjen osalta Valtakunnansyyttäjänvirastossa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.