microsoft-software-1024x661

– Microsoftin aikomus vähentää työpaikkoja myös Suomesta on pelätyn huono uutinen. 

– Maailmanlaajuisesti vähennysten määrä nousee noin 18 000 työntekijään ja yli 1 000 työntekijään Suomessa. Oulussa vähennys on vajaa 500 työntekijää, ja Oulun peruspuhelinten kehittämistyöhön keskittynyt toimipiste lakkautetaan. Kehittämistöitä siirretään Oulusta Tampereelle. Merkittäviä vähennyksiä tulee myös Espooseen. Edelleenkin Microsoftin palvelukseen jää Suomessa noin 4 000 työntekijää. Erityisen tärkeätä on, että tutkimus- ja innovaatiotyö jatkuu Suomessa ja Microsoft panostaa Suomen toimintoihin. 

– Uutinen irtisanomisista tulee Microsoftin osaaville ja työhönsä sitoutuneille palkansaajille yllättävänä ja perheiden taloudellista ja työn turvaa järkyttävänä asiana. Parempiakin kesälomauutisia palkansaajat tarvitsisivat. Meidän tehtävänämme on tukea heidän työllistymistään sekä myötäelää ja välittää ihmisistä juuri nyt. Kun yt-neuvottelut käynnistyvät, on tärkeää, että ne käydään aidosti ja etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja irtisanomisille ja irtisanotuille uusia työmahdollisuuksia. 

– Nyt on Microsoftilla yhteiskuntavastuun näytön paikka. Vähin, mitä Microsoftilta voidaan nyt odottaa on, että se osallistuu vastaavanlaisen Microsoft-toimenpideohjelman ja uskottavan tukipaketin luomiseen irtisanotuille, kuin aikanaan tehtiin Nokian irtisanotuille. Työ- ja elinkeinoministeriö on varautunut toteuttamaan muutosturva- ja työllistämispalveluja kaikille irtisanomisuhan kohteena oleville työntekijöille. Palvelujen yksityiskohtaisista tarpeista ja keinoista sovitaan paikallisesti. 

– Pidän tärkeänä, että Microsoft tekee irtisanomispaikkakunnalla, kuten Oulussa, yhteistyötä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa paikallisten elinkeinotoimintojen tukemiseksi ja korvaavien työpaikkojen aikaansaamiseksi. 

– Oulu ja Salo ovat entuudestaan äkillisen rakennemuutoksen alueita, mikä mahdollistaa mm. normaalia korkeammat investointituet korvaavien työpaikkojen rakentamiselle. Salon asemaa vahvistettiin myös uuden rakennerahastokauden ohjelmassa. 

– Suomen valtio on tehnyt lujasti töitä varmistaakseen, että Suomi on jatkossakin johtava datakeskusten sijaintipaikka Euroopassa. Suomessa nähdään datakeskukset modernin ajan teollisuutena sekä ICT-infran ja digitaalisten sisämarkkinoiden edistäjinä. Olemme Suomessa soveltamassa teollisuuden sähköverokantaa myös datakeskuksiin. Ponnistelemme sen eteen, että Suomi pärjää sijoituspaikkaa koskevissa valinnoissa. 

– Toivon, että Microsoft tekee mahdollisimman pian päätöksen sijoittaa suuren mittaluokan Data Centerin Suomeen. Se osoittaisi myös, että Microsoftin strategiassa Suomella on jatkossakin keskeinen sija. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.