Käräjäoikeudessa vireillä olleessa työsopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa eduskunnan kanslia oli solminut kansanedustajan avustajan kanssa kaksi peräkkäistä lyhytaikaista määräaikaista työsopimusta vaalikautta lyhyemmäksi ajaksi. Työsopimuksiin oli kirjattu niiden määräaikaisuudesta huolimatta irtisanomislauseke. Kaksi päivää ennen toisen määräaikaisen sopimuksen päättymistä työntekijä irtisanottiin henkilökohtaisilla perusteilla. 

Käräjäoikeus katsoo tuomiossaan, etteivät irtisanomisen perusteeksi esitetyt syyt olleet työsopimuslain edellyttämällä tavalla asiallisia ja painavia, ja määräsi työnantajan (Suomen valtion) maksamaan työntekijälle korvauksena yhdeksän kuukauden palkkaa vastaavan määrän. 

Käräjäoikeus katsoi lisäksi, ettei työsopimusten määräaikaisuus ollut perustunut lain edellyttämään perusteltuun syyhyn, koska työvoiman tarve oli edelleen olemassa, samoin määrärahat työntekijän palkkaamiseen. Käräjäoikeus määräsi työnantajan maksettavaksi irtisanomisajan palkan ja lomakorvaukset. 

Työsopimuslain mukaan irtisanomiskorvauksen vähimmäismäärä on kolmen kuukauden palkkaa vastaava summa. Lisäksi korvaussumman tulee perustua kokonaisarvioon. Tässä tapauksessa korvaukseen vaikutti muun muassa se, että ilman irtisanomista työsuhde olisi todennäköisesti jatkunut koko vaalikauden ja se, että työntekijä oli jäänyt irtisanomisensa jälkeen ilman työtä sekä se, että työnantaja on vakavarainen. 

Työnantaja velvoitettiin myös korvaamaan työntekijän oikeudenkäyntikulut. 

Käräjäoikeus hylkäsi työntekijän yhdenvertaisuuslain perusteella esittämät vaatimukset. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.