lauri_ihalainen_nosto500pxjpg

Työministeri Lauri Ihalainen

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä esitti irtisanoutumiskorvausten käyttämistä Microsoftilta irtisanottujen henkilöiden perustaman yhtiön pääomittamiseen. 

– Kaikki hyvää tarkoittavat ideat ovat tervetulleita ja niihin tulee suhtautua ennakkoluulottomasti, toteaa työministeri Lauri Ihalainen. – Puheenjohtaja Sipilän esittämää ajatusta selvitettiin kuitenkin jo Nokian irtisanomisten yhteydessä. Sen pohjalta ei edetty, koska voimassa olevan lainsäädännön mukaan irtisanomiskorvaus luetaan palkkatuloksi, josta pidätetään tulovero. Verottajalla on oletettavasti ollut myös huoli verokikkailun vaarasta, työministeri toppuuttelee. 

Irtisanomiskorvausten sijaan Nokia tarjosi uuden liiketoiminnan perustamiseen starttirahan, josta maksettiin vero. Lisäksi Nokia antoi tapauskohtaisesti pankkitakauksia työntekijöiden lainoille. Takaukset olivat sidottuja starttirahan suuruuteen. 

– Mainittakoon, että Nokia Solutions and Networks perusti erityisen rahaston, joka sijoitti yrityksestä irtautuviin uusiin kasvuyrityksiin. Rahasto oli suosittu ja soveltui hyvin korkean osaamisen liiketoimintaan, Ihalainen huomauttaa.

Irtisanomiset osuvat Ouluun kipeästi. Oulun vahvuus kuitenkin on, että alueelle on jo Nokian irtisanomisten aikaan syntynyt paikallisesti eri toimijoiden yhteistyömalli ICT-sektorin uudelleenrakentamiseksi.

– Samoin on tarkoitus toimia nytkin, eli yhdistää paikalliset voimat valtion tukitoimien kanssa, Ihalainen sanoo. – Nyt tarvitaan paikalliset selviytymisohjelmat. Tämän tueksi on paljon työvälineitä  

Oulu ja Salo on jo aiemmin nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueiksi, minkä johdosta seudut saavat kattavampia investointitukia. Myös Euroopan globalisaatiorahastosta on saatu taloudellista tukea irtisanottujen uudelleen sijoittamiseksi.

– Myös juuri käynnistynyt EU:n uusi rakennerahastokausi tarjoaa mahdollisuuksia paikallisen elinkeino- ja työllisyystoimien tukemiseksi. Nyt on näiden hyödyntämisen paikka, Ihalainen lisää.

Työ- ja elinkeinoministeriö on yhdessä ELY-keskusten ja paikallisten TE-toimistojen kanssa nostanut valmiuttaan käynnistää muutosturva- ja koulutuspalvelut, joita ovat muun muassa muuntokoulutus, yhteishankintakoulutus ja oppisopimuskoulutus. 

– Työ- ja elinkeinoministeriö tekee kaiken voitavansa, jotta rahoitus tähän työhön varmistetaan. Ministeriöllä on toimivia työvälineitä myös starttirahan ja palkkatuen muodossa. Kun tähän lisätään ja limitetään yhteiskuntavastuuseen liittyvät Microsoftin tukipaketit, saadaan merkittäviä tuloksia, Ihalainen uskoo.

– Sen ohella, että rakennamme eri tukipakettien muodossa siltoja työstä työhön, työntekijät tarvitsevat henkistä sparrausta ja vertaistukea. Nokian kriisi osoitti, että tällainen tuki on erittäin tärkeää, Ihalainen korostaa. 

Työministeri aikoo vierailla työntekijöille tarjottavan tuen asiantuntijoiden kanssa Oulussa 15. elokuuta. Tarkoituksena on keskustella kaupungin edustajien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa konkreettisista jatkoaskelista sekä irtisanomisuhan alla olevien työllistämis- ja kouluttamismahdollisuuksista.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.