nagellack_450px

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa akrylaatteja sisältävän Depend GelLack -geelikynsilakan käyttöön liittyvistä allergisista reaktioista. Valmisteen myynti kuluttajakäyttöön kiellettiin Ruotsissa, koska valmisteen havaittiin aiheuttavan vakavia allergisia reaktioita useille henkilöille.

Ruotsin viranomaiset ovat vastaanottaneet poikkeuksellisen suuren määrän ilmoituksia kuluttajilta Depend GelLack -nimisen geelikynsilakan aiheuttamista allergisista ihoreaktioista.  Valmiste sisältää kovettamattomia akrylaatteja, jotka voivat aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita iholle joutuessaan. Ruotsin viranomaisten mukaan valmisteen käyttö aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle, koska kuluttajakäytössä aineen joutumista iholle lakkauksen yhteydessä on vaikea välttää.

Suomessa vastaavia ilmoituksia on toistaiseksi tullut erittäin vähän, mutta seuraamme tilannetta tarkasti ja ilmoitamme asiasta myös EU:n komissiolle. Komissio arvioi, tulisiko tällaisia riskejä aiheuttavia aineita kieltää, tai rajoittaa niiden käyttöä EU:n kosmetiikkalainsäädännön keinoin, sanoo ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen Tukesin kemikaalien markkinavalvontaryhmästä.

Depend GelLack -geelikynsilakan kovettamattomat akrylaatit voivat aiheuttaa iholle joutuessaan ihon herkistymistä ja sen seurauksena allergisia ihoreaktioita. Näistä syistä on erittäin tärkeää estää aineen joutuminen iholle lakkauksen yhteydessä sekä noudattaa tarkasti pakkauksen ohjeita valmisteen käytöstä. Akrylaateille altistuminen voi aiheuttaa myös hengitystieyliherkkyyttä.

Tukes valvoo, että toiminnanharjoittajat noudattavat kosmetiikkalainsäädäntöä asettaessaan valmisteita saataville Suomen markkinoilla. Markkinoilla olevien kosmeettisten valmisteiden on oltava tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa käytettyinä turvallisia ihmisten terveydelle. Kosmeettisen valmisteen pakkausmerkinnöissä mainitun vastuuhenkilön vastuulla on huolehtia siitä, että markkinoilla olevan valmisteen turvallisuus ihmisten terveydelle on arvioitu. Kosmeettisissa valmisteissa kokonaan kiellettyjä ainesosia on yli 1 000. Esimerkiksi useimmat lääkeaineet, torjunta-aineet ja monet orgaaniset liuottimet sekä myrkylliset kasvinosat ovat kiellettyjä.

Ilmoita vaarallisesta tuotteesta – linkki Tukesin sivuilla: http://www.tukes.fi/fi/Kuluttajille/Vaarallinen-tavara—palvelu/Ilmoitus-vaarallisestapuutteellisesta-tuotteesta/?id=23654

Ruotsin tiedote geelikynsilakan myynnin kieltämisestä kuluttajakäyttöön Ruotsin markkinoilla: http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2014/Lakemedelsverket-forbjuder-forsaljningen-av-nagellacket-Depend-GelLack/

Työterveyslaitos on julkaissut ammattikäyttäjiä varten tietoa akrylaattien terveysvaikutuksista ja työntekijöiden altistumisen arvioinnista: http://www.ttl.fi/fi/kemikaaliturvallisuus/ainekohtaista_kemikaalitietoa/akrylaatit/Sivut/metakrylaatit_rakennekynsien_teossa.aspx

Työterveyslaitos on kuvannut malliratkaisuja ammattilaisten käyttöön ja altistumisen vähentämiseksi: http://www.ttl.fi/fi/malliratkaisut/riskienhallinnan_malliratkaisut/kampaamo_ja_kauneudenhoitoala/Documents/Malliratkaisuja_rakennekynsien_tekoon.pdf

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.