eu-flag

Viimeisimmän Eurobarometri-kyselyn tulokset on julkaistu tänään. Tämä oli ensimmäinen EU:n laajuinen mielipidekysely toukokuussa järjestettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeen. Vaalien motto oli ”Tällä kertaa on toisin”. Tuorein Eurobarometri-kysely osoittaa, että vaalien jälkeen useilla osa-alueilla on havaittupositiivista kehitystä.

1. Kansalaisia, jotka uskovat heidän mielipiteillään olevan merkitystä, on enemmän kuin kertaakaan kymmenen viime vuoden aikana

Euroopan parlamentin vaalien jälkeen niiden kansalaisten määrä, jotka katsovat, että heidän mielipiteillään on merkitystä EU:ssa, on kasvanut 42 prosenttiin vuoden 2013 marraskuun 29 prosentista. Tämä on suurin osuus sen jälkeen, kun kyseinen kysymys otettiin mukaan Eurobarometriin kymmenen vuotta sitten (ks. liitteet 1 ja 2). Lisäksi 65 prosenttia eurooppalaisista tuntee itsensä EU-kansalaisiksi. Viime syksynä tätä mieltä oli 59 prosenttia.

Takana on haastavia aikoja, mutta Eurooppa on pääsemässä ylitse kriisistä. EU:n tason yhteiset toimet, joilla pyritään elvyttämään Euroopan taloutta, alkavat tuottaa tuloksia. Talouden indikaattorien lisäksi myös kansalaisten näkemys taloustilanteesta paranee”, institutionaalisista suhteista ja hallinnosta vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šef?ovi? totesi. ”EU on tullut lähemmäksi kansalaisia Euroopan parlamentin vaalien aikana käytyjen monien keskustelujen myötä. Erityisesti voidaan mainita kansalaisten kanssa pidetyt keskustelutilaisuudet Euroopan tulevaisuudesta ja puolueiden kärkiehdokkaiden valintaprosessi”, Šef?ovi? sanoi.

2. Taloustilanteeseen ja EU:n tulevaisuuteen suhtaudutaan aiempaa optimistisemmin

Ensimmäistä kertaa seitsemän vuotta kestäneen finanssikriisin aikana kansalaisten enemmistö uskoo, että talouden tila parantuu tulevien 12 kuukauden aikana (ks. liite 3). Lähes kolme neljästä kansalaisesta pitää negatiivista talouskehitystä epätodennäköisenä. Ensimmäistä kertaa vuosiin niiden eurooppalaisten osuus, jotka uskovat talouskriisin työmarkkinoihin kohdistuvan vaikutuksen jo saavuttaneen huippunsa, on suurempi kuin niiden, jotka odottavat pahimman olevan vielä edessä (ks. liite 4).

Euron kannatus on kasvussa. Liettuan valmistautuessa ottamaan käyttöön Euroopan yhteisen rahan euroa kannattavien liettualaisten osuus on kasvanut viime syksystä 10 prosenttiyksikköä (ks. liite 5). Kehitys on samansuuntaista myös muualla Euroopassa: euroa kannattavien osuus on kasvanut yli 10 prosenttiyksikköä Latviassa ja Kyproksessa ja yli 5 prosenttiyksikköä Portugalissa ja Kreikassa.

Ihmiset ovat myös aiempaa optimistisempia EU:n tulevaisuuden suhteen. Viime marraskuusta lähtienoptimististen kansalaisten osuus on kasvanut viisi prosenttiyksikköä ja pessimististen osuus laskenut viisi prosenttiyksikköä (ks. liite 6). Yli puolet väestöstä katsoo nyt optimistisesti tulevaisuuteen, ja ainoastaan kaksi kansalaista viidestä on eri mieltä.

Tausta

Kevään 2014 Eurobarometri-kysely perustuu henkilökohtaisiin haastatteluihin, jotka tehtiin 31. toukokuuta – 14. kesäkuuta 2014. EU:n jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa haastateltavina oli yhteensä 32 689 henkilöä.

Lisätietoja

Tänään julkaistu ensimmäinen tulosraportti antaa kuvan siitä, miten eurooppalaiset näkevät talouden nykytilanteen, mitkä ovat heidän suurimmat huolenaiheensa ja missä määrin he luottavat poliittisiin instituutioihin.

Ensimmäinen tulosraportti on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_en.htm

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.