Euro_Banknotes

Kela on tarkistanut opintojaan jatkavien opintolainat lukuvuodeksi 2014–2015. Seuraavan lukuvuoden lainatakauspäätökset on lähetetty lähes 95 500 opiskelijalle. Opintolainan ensimmäisen erän voi nostaa pankista elokuun alusta alkaen.

Opintolainamääriä on korotettu 100 eurolla kuukaudessa. Tavallisin enimmäislainamäärä on nyt 400 euroa kuukaudessa, eli opiskelija voi yleensä saada opintolainaa 3 600 euroa lukuvuoden aikana.

Opiskelijan on sovittava opintolainan nostamisesta pankin kanssa. Korkeakouluopiskelija voi nostaa lukuvuoden lainansa kahdessa erässä ja toisen asteen oppilaitoksen opiskelija neljässä erässä. Opiskelija voi itse päättää, nostaako hän opintolainaa ja kuinka paljon.

Lainatakauspäätös lähetettiin nyt 93 000 opiskelijalle. Vuosi sitten saajia oli 96 000. Opiskelija voi tarkistaa lainatakauksen voimassaolon Kelan asiointi- tai puhelinpalvelusta. Jos takaus on myönnetty, lainan ensimmäisen erän voi nostaa pankista elokuun 1. päivästä alkaen, vaikka opiskelija ei ole vielä saanutkaan kirjallista takauspäätöstä.

Noin 700 opiskelijalle lähetettiin hylkäävä päätös opintolainan valtiontakauksesta. Lainatakausta ei myönnetä, jos opiskelijalla on maksuhäiriö tai jos opiskelijan aiempi opintolaina on Kelan perittävänä. Hylkäyspäätöksen mukana lähetetään ohjeet siitä, missä tilanteessa lainatakaus voidaan kuitenkin myöntää.

Maksuhäiriöistä johtuvat lainatakausten hylkäykset ovat yleistyneet viime vuosien aikana.

Opintolainaa kannattaa nostaa

Keväällä nostettujen uusien opintolainojen keskikorko oli 1,27 prosenttia. Suomen Pankin tilastojen mukaan opintolainojen korot eivät ole koskaan aikaisemmin olleet näin alhaalla.

Opintolainan käyttökelpoisuutta on lisätty myös opintotuen muutoksilla. Lainatakaus myönnetään yleensä hakemuksetta opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle. Opiskelijan maksama 1 prosentin korko-osuus poistettiin kesäkuusta alkaen, eli korot pääomitetaan kokonaisuudessaan opintotukiaikana.

Kesäkuusta alkaen korotettiin myös korkoavustuksen tulorajoja. Jos opintonsa päättänyt lainansaaja on pienituloinen, Kela voi maksaa opintolainan korot korkoavustuksena.

Merkittävin opintolainamuutos koskee uusia korkeakouluopiskelijoita. Jos 1.8.2014 tai sen jälkeen ensimmäiset korkeakouluopintonsa aloittava korkeakouluopiskelija suorittaa tutkintonsa määräajassa, Kela voi maksaa osan hänen opintolainastaan opintolainahyvityksenä. Suoraan pankille maksettava hyvitys voi olla jopa kolmasosa opiskelijan opintolainasta.

Vanhat korkeakouluopiskelijat voivat saada lähes vastaavan edun verotuksen opintolainavähennyksenä.

Lisätietoja asiakkaille:
Verkossa www.kela.fi/opiskelijat

Opiskelijan tuet -palvelunumero 020 692 209 ma–pe klo 8–18

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.