imageglobe_50789936_preview_1

Euroopan unionin pysyvien edustajien komitea (Coreper) sopi tänään Eurooppa-neuvoston valtuuttamana uusista Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimista. Toimet liittyvät niihin neljään sektoriin, joista EU:n ulkoministerit päättivät neuvostossaan viikko sitten. Toimet koskevat Venäjän valtio-omisteisten pankkien toiminnan rajoitusta pääomamarkkinoilla, aseiden tuonti- ja vientikieltoa, rajoituksia sotilaskäyttöön tarkoitettujen niin sanottujen kaksikäyttötuotteiden vientiin sekä rajoituksia tiettyjen öljyn etsintään ja öljynporaukseen liittyvien tuotteiden vientiin. Päätökset tehtiin yksimielisesti. 

– Itä-Ukrainan kriisi ei ole lientynyt, vaikka siihen on yritetty löytää neuvotteluratkaisua. Tilanne ei jättänyt EU-maille muita vaihtoehtoja kuin pakotteiden lisäämisen. Eurooppa-neuvosto edellytti kesäkuun lopun päätelmissään Venäjältä toimenpiteitä Ukrainan-tilanteen vakauttamiseksi, mutta Venäjä ei ole edesauttanut tilanteen kehittymistä positiiviseen suuntaan. On valitettavaa, että unioni joutuu ottamaan käyttöön uusia Venäjään kohdistuvia toimia, mutta se oli nyt myös välttämätöntä. Jatkamme luonnollisesti aktiivista vaikuttamista niin EU-tasolla kuin kahdenvälisissä keskusteluissa kriisin ratkaisemiseksi, pääministeri Stubb toteaa. 

Stubb korostaa, että Ukrainan kriisi on ratkaistava rauhanomaisesti ja osapuolten on sitouduttava neuvotteluihin Ukrainan presidentti Poro?enkon laatiman rauhansuunnitelman pohjalta. 

EU:n nyt päättämät toimet koskevat vain hyvin pientä osaa Suomen ja Venäjän välisestä kaupasta, joten niiden kokonaisvaikutukset Suomelle eivät ole suuria. Vaikutukset yritystasolla kuitenkin vaihtelevat. Epäsuorasti, Venäjän taloudellisen aktiviteetin hidastumisen kautta, myös Suomen talouteen voi kohdistua kielteisiä seurauksia. 

– Olemme työskennelleet yhdessä EU-komission kanssa kevään ja kesän aikana, jotta toimien vaikutukset EU:n jäsenmaihin olisivat mahdollisimman tasapainoiset ja toimenpidepaketti olisi Suomen kannalta hyväksyttävissä. Olen tyytyväinen vaikuttamistyömme onnistumiseen, Stubb sanoo. 

Pysyvien edustajien komitea päätti myös lisätä venäläisten päätöksentekijöiden tukijoita ja heistä hyötyviä henkilöitä unionin maahantulokieltoja ja varojen jäädytyksiä koskevalle pakotelistalle. Se sopi myös periaatteista, jotka mahdollistavat Krimiin ja Sevastopoliin kohdistettavia viennin, tuonnin ja investointien rajoituksia. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.