etam_17_4_2012_21_web_660x366

Heinäkuun 31. päivän ukkospuuskat ovat vaurioittaneet ja kaataneet puita eri puolilla Suomea. Kaikkein voimakkaimmat puuskat osuivat Keski-Suomen, Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Kainuun alueille. Myös suurin osa metsätuhoista esiintyy näillä alueilla. Tuulenkaadot ovat pieninä puuryhminä laajalla alueella, eikä laajamittaisia yhtenäisiä tuhoja ole todennäköisesti tapahtunut. 

Suomen metsäkeskuksessa on aloitettu myrskyn aiheuttamien metsätuhojen arviointi. Tuhoarvio tehdään yhteistyössä muiden metsäalan toimijoiden kanssa. Alustavan arvion mukaan vahingoittuneiden puiden määrä on noin 0,5 miljoonaa kuutiometriä ja rahallinen arvo noin 20 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Metsäkeskusta toimittamaan tarkemman arvion tuhoista maanantai-iltapäivään mennessä. 

Vuonna 2013 Seijan, Einon ja Oskarin päivien kovat tuulet kaatoivat yhteensä noin neljä miljoonaa kuutiota puustoa. 

Hajallaan olevien tuhopuiden korjuu on hidasta ja hankalaa. Metsänomistaja voi halutessaan jättää yksittäisiä kaatuneita lehti- ja mäntypuita sekä pieniä kuusia metsään lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Jos vahingoittuneita kuusipuita on yli kymmenen kuutiometriä hehtaaria kohden, tulee tuon määrän ylittävä osuus poistaa metsästä hyönteistuhojen torjumiseksi viimeistään ensi kesän mennessä. Männyllä vastaava raja-arvo on 20 kuutiometriä hehtaarilla. Hyönteistuhoriskejä on erityisen tärkeä ehkäistä kuusikoissa, joita kirjanpainajat vaivaavat jo ennestään. 

Maa- ja metsätalousministeriö muistuttaa, että myrskypuiden korjuu kannattaa jättää ammattilaisen tehtäväksi. Omatoimista myrskytuhopuiden korjuuta ei suositella. Myrskytuhopuiden korjuu vaatii erityistä huolellisuutta ja turvallisuuden takaamiseksi se suositellaan tehtäväksi koneellisesti. Myös tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella on vältettävä. Erityisesti on huolehdittava, etteivät lapset mene leikkimään myrskytuhopuiden tai niiden juurakoiden läheisyyteen. 

Metsää tuhoalueella omistavan kannattaa olla yhteydessä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen, metsäpalveluyrittäjään tai metsäyhtiöön jatkotoimia varten. Myrskytuhopuiden korjuu pyritään tekemään mahdollisimman ripeästi. 

Suomen metsäkeskuksen myrskytuhosivusto: 
http://www.metsakeskus.fi/myrskypuiden-korjuu 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.