KOTIMAAN-BANNERI7 (7)

Sisä-Suomen poliisilaitos tutkii parhaillaan useita kymmeniä tapauksia, joiden yhteydessä eri puolilla Suomea asuvien henkilöiden epäillään ostaneen mm. erityisen halvoilta vaikuttavia kylpytynnyreitä epärehellisin tarkoitusperin varustautuneilta myyjiltä.  Ajankohtaan ilmeisen hyvin sopivana kauppatavarana olleita kylpytynnyreitä on myyty internetin välityksellä noin 500 – 600 euron hintaan kotiinkuljetuksella. Kaupaksi on käynyt myös olemattomia tynnyrisaunoja noin 1100 euron hintaan, joitakin peräkärryjä sekä yksi kaivinkoneen kauhanpyörittäjä. Poliisin toistaiseksi suorittaman esitutkinnan yhteydessä ei ole tavattu yhtään kylpytynnyriä tai muita myyntiartikkelia. Toisaalta vain pieni osa tynnyrikauppojen yhteydessä tuotteiden myyjille tilitetyistä rahoista on pystytty takavarikoimaan poliisin toimesta. Kylpytynnyrin hankinta on tullut ostajille valitettavan kalliiksi. Kylpytynnyriin käytetyt rahat ovat menneet ja tynnyri jäi saamatta.

Nyt tutkittavana olevat petosrikokset eivät ole ilmiönä uusi. Tällä erää tutkijoita on hämmästyttänyt se, miten moni ihminen on erehtynyt maksamaan tynnyrikauppiaan tilille useita satoja euroja hyvinkin lyhyen ajan kuluessa. Poliisilla tutkittavana olevat epäillyt petosrikokset ovat tapahtuneet kesä – heinäkuun aikana. Toistaiseksi poliisilla on tutkittavana noin 40 eri rikosilmoitusta. Muutamien viikkojen aikana tapahtuneen olemattoman tavaran kauppaamisesta aiheutuvien rikosvahinkojen pelätään nousevan useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin. Poliisi pitää mahdollisena, että sillä tutkittavana olevaan rikossarjaan kuuluvien rikosilmoitusten määrä tulee kasvamaan, sillä nyt tutkinnassa olevia kauppoja on käyty näihin päiviin asti.  Poliisin tiedossa on myös henkilöitä, jotka eivät ole vielä tehneet rikosilmoituksia, mutta jotka ovat tilittäneet tynnyrikauppoihin liittyviä summia rikoksesta epäiltyjen käytössä oleville tileille. Näihin henkilöihin poliisi tulee olemaan yhteyksissä tutkinnan aikana.

Toistaiseksi suoritetussa esitutkinnassa on käynyt ilmi, että internetiin on laadittu rikosten tekemistä varten sivustoja, jonka avulla erilaisia tuotteita on myyty. Sivustoille on kirjattu mm. tavaraa kauppaavan yhtiön nimi y-tunnuksineen ja yhteystietoineen. Poikkeuksellista toiminnassa on ollut se, että sivustolla myytävien tavaroiden ainoa maksutapa on ollut tilisiirto, joka pitää suorittaa ennen tavaran toimitusta. Mikään muu maksutapa ei ole kelvannut. Osa poliisin kuulustelemista asianosaisista on kertonut, että he ovat saaneet yhteyden tuotteiden myyjään ostovaiheessa ja pyrkineet tutustumaan tuotteisiin ennen niiden maksamista.  Yhteistä kuulustelukertomuksille on ollut se, että tavaran näyttö ei ole myyjän kertomista eri syistä koskaan onnistunut. Tästä huolimatta tuotteita on yritetty hankkia maksamalla myyjän ilmoittamat kauppahinnat tämän tilille.  Tilisiirron jälkeen myyjään ei ole enää saatu yhteyttä.

Poliisi jatkaa sillä tutkinnassa olevan rikossarjan tutkintaa. Tapausten tutkinta on edennyt hyvin. Epäiltyjä on kuulusteltu, kiinniotettu, pidätetty ja vangittu. Toisaalta on todettavissa, että tynnyreistä maksettujen rahojen palauttamisessa ostajille ei tulla onnistumaan samalla tavalla. Tutkinnan edetessä poliisi esittää toiveen, että sen tutkittavaksi ei tulisi enää uusia vastaavia tapauksia. Poliisi toivoo, että ihmiset käyttäisivät verkko-ostosten tekemiseen sivustoja, joiden luotettavuus olisi jollakin tavoin varmistettavissa. Vähimmäisvaatimuksena voisi pitää, että myyjä pystyisi kertomaan missä myynnissä olevaan tuotteeseen voi tutustua. Toisaalta tilisiirrolla käytävälle kaupalle on olemassa vaihtoehtoja, joihin voi tutustua tunnetuimpien verkkokauppojen sivustoilla. Verkkokaupoille lähdettäessä on myös syytä pohtia onko 5-10 eri myyntiartikkelin kauppa toimitusvarma. Internetin hakupalveluita käyttämällä on myös mahdollisuus tutustua muiden ko. verkkokaupan asiakkaiden kokemuksiin. Tilanteissa, joissa kokemuksia ei ole tai ne ovat negatiivisia, tulisi kuluttajan olla erityisen varovainen. Muistisääntönä voitaisiin pitää, että selkeästi alihintaisten tuotteiden hankintaa verkkokaupasta tulee pohtia vähintään yhtä tarkkaan, kuin tilanteessa, jossa tuotetta myydään marketin parkkipaikalla auton takakontista poimittuna.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi