fg7ycmqk2unyytsrokac

If ja Kaleva selvittivät suomalaisten vanhempien suhtautumista omien lasten tapaturmiin ja niiden mahdollisuuteen. Eniten tapaturmia pelätään tapahtuvan erityisesti silloin, kun lapsi liikkuu yksin tai kavereiden kanssa liikenteessä.

??Kesä on lapsille aktiivista aikaa liikkua ulkona. Myös koulujen alkaminen saa tenavat liikkeelle, ja vilisemään liikenteen seassa. Ifin ja Kalevan teettämän tutkimuksen mukaan* lapsille sattuu tapaturmia eniten ulkoillessa, koulussa tai kotimatkalla, harrastuksissa sekä kotona.

Huoli lapsen turvallisuudesta on läsnä vanhempien arjessa. Yhteensä 68 % kyselyyn vastanneista pelkää, että omalle lapselle sattuu tapaturma. Naiset pelkäävät lastensa puolesta hieman enemmän kuin miehet. Erityisesti vanhemmat, joilla on 7–12-vuotiaita lapsia, pelkäävät jälkikasvullensa sattuvan tapaturman mahdollisuutta.

– Lapsen vakuuttaminen tapaturmien varalta? luo mielenrauhaa vanhemmille. Tapaturmavakuutuksen ja sairaskuluvakuutuksen ero ei ole kovin monelle tarpeeksi selkeä. Urheilulajia harrastavilla lapsilla saattaa puolestaan olla tuplavakuutus tapaturmien varalle, mutta lisenssivakuutus ei kata pelikenttien ulkopuolella sattuvia tapaturmia, Kalevan markkinointijohtajaMinna Mikkanen summaa.

Etelä- ja Länsi-Suo?messa pelätään eniten liikennettä 

Kyselyyn vastanneista suomalaisista vanhemmista 58 % pelkää eniten sitä, että omalle lapselle sattuu tapaturma liikenteessä. Huoli oli suurinta Etelä- ja Länsi-Suomessa. Seuraavaksi eniten, 12 % vastaajista, pelkää tapaturman sattuvan silloin, kun lapsi touhuaa ja leikkii kavereidensa kanssa ulkona.

Reilulle neljäsosalle (27 %) kyselyyn vastanneista vanhemmista, joilla on vähintään yksi lapsi, on sattunut vähintään yksi tapaturma vuoden aikana. Tapaturmille altistumisessa ei ole suuria eroja lasten sukupuolen ja iän perusteella. Yleisimpiä lapsille sattuneita tapaturmia ovat kaatuminen, johonkin esineeseen tai esteeseen itsensä satuttaminen, jonkin kehonosan vääntyminen ja putoaminen.

* Kyselytutkimuksen toteutti YouGov Finland If Vahinkovakuutusyhtiön ja Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan toimeksiannosta. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 19.–24.6.2014 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 502 suomalaista, joilla on vähintään yksi lapsi. Vastaajajoukossa painotettiin 18–55-vuotiasta väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.