color-beer-bottles

Tampereen kaupunki kartoitti viime keväänä kuntalaisten näkemyksiä päihteistä, tupakasta ja rahapeleistä osana valtakunnallista Paikallinen alkoholipolitiikka –toimintaa. Kyselyyn vastasi lähes 1 500 henkilöä, joista reilusti yli puolet oli sitä mieltä, että kaupungissa käytetään liikaa alkoholia. Haitat näkyvät erityisesti keskustassa.

Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että alkoholin myyntiin päihtyneelle tulisi suhtautua Tampereen ravintoloissa ja kaupoissa nykyistä tiukemmin. Samoin olisi syytä puuttua alaikäisten alkoholin ja huumeiden käyttöön sekä heidän tupakointiinsa ja nuuskaamiseensa. Vastaajista lähes kolmasosa oli havainnut viimeisen vuoden aikana tilanteen, jossa myyjä ei ollut tarkastanut nuorelta näyttävän henkilön ikää hänen ostaessaan alkoholia tai tupakkaa.

Ravintoloiden aukioloaikojen lyhentäminen tai alkoholin myyntiaikojen sääntely eivät saaneet vastaajilta kannatusta.

Alkoholin käytön rajoituksia kaivattiin erityisesti puistoihin ja lasten leikkipaikkojen läheisyyteen.

Rajoitukset olisivat tarpeen myös Keskustorilla, Koskipuistossa ja Kuninkaankadulla. Alkoholin nauttimiseen piknikeillä suhtauduttiin myönteisemmin.

Vastauksista nousivat esiin myös päihteiden käytöstä aiheutuva epäsiisteys ja yleiset järjestyshäiriöt.

Näiden vähentämiseksi kaupunkiin toivotaan lisää poliiseja ja muita resursseja viranomaisten tueksi esimerkiksi etsivään nuorisotyöhön ja katupartiointiin. Lisäresursseja kaivattiin myös neuvoloihin tukemaan päihdeongelmien kanssa painivia lapsiperheitä.

Suunnittelija Johanna Riippi Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen tilaajaryhmästä toteaa, että alkoholinkäyttö aiheuttaa ihmisille paljon huolta.

– Noin 60 prosenttia vastaajista kertoi olleensa huolissaan läheistensä juomisesta eli luku on korkea, Riippi sanoo.

Kyselyn avulla kaupunki pyrkii parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua ja toteuttamista. Vastaavanlainen kysely toteutettiin samaan aikaan myös muissa kaupungeissa, muun muassa Vaasassa, Vantaalla, Espoossa, Kuopiossa ja Jyväskylässä.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.