500px-Lahti.vaakuna.svg

Salpausselän kuntajakoselvityksen selvittäjät Seppo Huldén ja Rolf Paqvalin ehdottavat Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kärkölän ja Nastolan kuntien sekä Lahden kaupungin yhdistämistä 1.1.2017 alkaen. Uuden 154 000 asukkaan kunnan nimeksi tulisi Lahti ja se olisi Suomen 7. suurin kaupunki.

Selvityksen mukaan kaikki kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät, sillä alue on toiminnallinen kokonaisuus ja työssäkäyntialue. Yhdistämisen myötä alueen yhdyskuntarakenne eheytyy, talous vahvistuu, edunvalvonta paranee ja kuntalaisten itsehallinto lisääntyy.

Kuntien yhdistäminen on ratkaisevaa Lahden alueen kilpailukyvylle. Uudelle kunnalle on luotavissa strategia, jolla menestytään kiristyvässä kilpailussa työpaikoista ja hyvistä veronmaksajista etenkin metropolialueella. Suuri kunta pystyy vaikuttamaan valtion ja metropolialueen päätöksiin niin, että ne tukevat alueen kasvua.

Kuntatalous vahva peruste yhdistymiselle

Kuntatalous on jatkossa suurissa vaikeuksissa, ja kuntien on itsenäisinä vaikeaa selvitä tulevista haasteista. Kuuden kunnan yhteinen talouden sopeuttamistarve on seuraavien kolmen vuoden aikana lähes 100 miljoonaa euroa. Kunnat arvioivat itse pystyvänsä säästämään siitä noin puolet. Kuntien yhdistämisestä saatava säästö olisi noin 40 miljoonaa euroa, joka tulisi palvelukustannuksista sekä päällekkäisyyksien ja johtotasojen purkamisesta.

Laskelmien mukaan uusi Lahti voisi aloittaa veroäyrillä 20,25, eikä sitä olisi painetta nostaa vuoteen 2023 mennessä. Itsenäisillä kunnilla veroprosentit olisivat vuonna 2020 21,25–25,50. Nykyisillä veroprosenteilla ja menokehityksellä, kaikki kuusi kuntaa ajautuvat kriisikunniksi viimeistään vuonna 2019.

Alueita kehitetään tasapuolisesti

Uuden kunnan yhdyskuntarakenne perustuu alueiden tasapuoliseen kehittämiseen. Yhdistämisen tavoitteena on turvata palvelut ja viihtyisä asuinympäristö kunnan kaikissa osissa. Kaupunkikeskus on Lahti ja muista nykyisistä kunnista muodostetaan vahvat osakeskukset. Näiden ympärillä levittäytyvät yli 1000 km² maaseutualueet.

Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti nykyisissä kuntakeskuksissa kuntalaisten yhdenvertaisuus huomioiden. Yhdistymishallitus tekee kriittisen arvioinnin ja päättää palveluverkosta 2015–2017. Tavoitteena on tuottaa palvelut uudessa kunnassa 8–10 % nykyistä edullisemmin.

Paikallisdemokratiasta uudessa kunnassa pitävät huolen Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kärkölän ja Nastolan aluejohtokunnat, joilla on käytössään valtuuston vuosittain myöntämä budjetti. Aluejohtokunnat jakavat avustuksia, järjestävät tapahtumia, seuraavat palvelujen toimivuutta ja antavat lausuntoja.

Selvityksessä todetaan, että Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän yhdistyminen käynnissä olevan esiselvityksen mukaisesti on seudun kannalta selvästi heikompi ratkaisu kuin kuuden kunnan liitos.

Valtuustopäätökset syyskuun lopussa

Kuntajakoselvittäjien ehdotus käsitellään kaikkien selvityksessä mukana olevien kuuden kunnan valtuustoissa samaan aikaan, maanantaina 29.9.2014.

Kuntajakoselvitys sai alkunsa viime vuonna Iitin, Kärkölän, Lahden ja Nastolan aloitteesta. Valtiovarainministeriö kuitenkin määräsi marraskuussa alkaneeseen erityiseen kuntajakoselvitykseen mukaan Hollolan ja Hämeenkosken kunnat. Selvittäjä Seppo Huldénin työpariksi nimitettiin huhtikuussa Rolf Paqvalin.

Kuntajakoselvittäjien ehdotus ja kuntien yhdistymissopimus ovat osoitteessa salpauskunta.fi sekä kuntien verkkosivuilla. Salpauskunta.fi-sivuilta löytyvät myös esite selvityksen pääkohdista sekä työryhmien loppuraportit. Kunnanhallitukselle osoitettavat huomautukset ehdotuksesta tulee tehdä 5.9. mennessä.

Elokuun puolivälissä järjestetään kuulemistilaisuudet kunnissa: 12.8. Lahdessa, 13.8. Nastolassa, 14.8. Iitissä, 19.8. Hollolassa, 20.8. Hämeenkoskella ja 21.8. Kärkölässä. Keskusteluun voi osallistua myös verkossa osoitteessa salpauskunta.fi tai sosiaalisessa mediassa facebook.com/salpauskunta sekä Twitterissä #salpauskunta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.