Ruoveden kunnan Vesihuoltolaitoksen Visuveden verkoston vesinäytteistä on löydetty koliformisia bakteereja.

JUOMAVESI ON EDELLEEN KEITETTÄVÄ VISUVEDEN VERKOSTON ALUEELLA.

Visuveden verkostosta sunnuntaina 10.8.2014 otetuissa vesinäytteissä on 12.8.2014 valmistuneiden näytetulosten mukaan löydetty koliformisia bakteereja, suolistoperäisiä ei ole löydetty. Lisää näytteitä otetaan tänään verkoston alueelta.

Kaikki juoma- ja ruokavesi on keitettävä 5–10 minuuttia.
Vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti.
Veden keittokehoitus on voimassa toistaiseksi.

Talousveden desinfiointi klooraamalla on aloitettu 11.8.2014 iltapäivällä Huilahden vedenottamolla.
Kloori tuhoaa haitalliset bakteerit. Desinfioinnin aikana veden klooripitoisuus on normaalia suurempi ja kloorin haju tuntuu selvästi. Veden klooripitoisuus on kuitenkin niin matala, että kloori ei aiheuta terveyshaittaa.
Vettä voi keitettynä käyttää juoma- ja ruokavetenä.
Pesuvetenä vettä voi käyttää myös keittämättömänä.
Käyttäjiä pyydetään juoksuttamaan vettä niin kauan, kunnes vedessä on havaittavissa selkeä kloorin haju.

Väliaikainen puhtaan juoma- ja ruokaveden jakelu on järjestetty Raunon Leivän leipomon pihaan, osoite Pullapolku 1, 34870 Visuvesi. Pihassa on 20 000 litran säiliö, josta asukkaat voivat hakea vettä omiin astioihin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.