vaalikuva_vari

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen pitää saamen kieltä ja kulttuuria elvyttävää toimintaa erittäin tärkeänä. Viitanen korostaa, että kielipesissä tapahtuva kielten oppiminen on erinomainen väline kolmen saamenkielen elvyttämisessä. Kielipesän tavoitteena on opettaa arkirutiinien lomassa lapsille vähemmistökieltä. Budjettiesitys ja sitä täydentävä rahoitus lisäävät panostuksia saamen kieleen ja kulttuuriin. 

Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaan on varattu vuoden 2015 talousarviossa budjettivaroja 400 000 euroa. Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö suuntaa veikkausvoittovaroista kulttuuri- ja kielipesätoimintaan 200 000 euroa. Kohdennukset saamen kieltä ja kulttuuria tukevaan toimintaan on kirjattu jo valtiovarainministeriön budjettiesitykseen. 

– Vastoin aiemmin julkisuudessa esitettyjä huolia, saamenkielen elvyttämiseksi suunnatut varat ovat yhteen laskettuna kasvussa, eivät suinkaan supistumassa, ministeri Pia Viitanen korostaa. 

Lisäksi ministeri Viitanen haluaa säilyttää myös eduskunnan vuoden 2014 budjettiin tekemän 150 000 euron lisäyksen. 

– Tämä toteutetaan kulttuuriministeriön harkinnanvaraisena avustuksena kielipesätoiminnalle. Näin resurssit vastaavat kokonaisuudessaan saamenkielten elvytystyöryhmän esitystä avustusten tasosta, Pia Viitanen toteaa. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.