KOTIMAAN-BANNERI7 (7)

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1. syyskuuta 2014 lukien. Nykyinen Porin prikaatin komentaja, prikaatikenraali Juha Pyykönen on määrätty erityistehtävään Pääesikunnan kansliaan. Häntä seuraa tehtävässään eversti Arto-Pekka Nurminen. 

Prikaatikenraali Pyykönen on aikaisemmin palvellut muun muassa apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan suunnitteluosastolla, Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen johtajana ja Lapin Ilmatorjuntarykmentin komentajana. Pyykönen johti Euroopan turvallisuus- ja puolustuskorkeakoulua (European Security and Defence College, ESDC) sen ensimmäiset kaksi lukuvuotta 2006–2008. 

Eversti Nurminen palvelee tällä hetkellä Etelä-Suomen sotilasläänin esikunnan esikuntapäällikkönä. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa NORDEFCO:n pääsihteerinä Pääesikunnan kansliassa, apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan operatiivisella osastolla ja sektorijohtajana Pääesikunnan suunnitteluosastolla. Vuosina 2006–2007 hän palveli Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajana Kosovossa (KFOR). 

Uudeksi Etelä-Suomen sotilasläänin esikuntapäälliköksi on määrätty everstiluutnantti Pekka Penttilä. Hän palvelee tällä hetkellä Etelä-Suomen sotilasläänin esikunnan henkilöstöosaston osastopäällikkönä. 


Lisäksi puolustusvoimain komentaja on määrännyt seuraavat upseerit uusiin tehtäviin: 

Eversti Petri Kosonen on määrätty apulaiskomentajaksi Porin prikaatiin 1.9.2014 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä erityistehtävässä Pääesikunnan suunnitteluosastolla. 

Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä puolustusvoimissa otetaan käyttöön maavoimien joukko-osaston apulaiskomentajan tehtävä. Vuoden 2015 alusta apulaiskomentajia on sijoitettu kuuden maavoimien joukko-osaston tehtäväkokoonpanoon. Sotilasläänien lakkauttamisen seurauksena joukko-osastojen tehtävät ja vastuut lisääntyvät. Apulaiskomentaja tukee joukko-osaston komentajaa tämän vastuulla olevan kokonaisuuden hoitamisessa. 

Everstiluutnantti Marko Kivelä on määrätty Uudenmaan jääkäripataljoonan komentajaksi Kaartin jääkärirykmenttiin. Hän palvelee tällä hetkellä Tasavallan presidentin adjutanttina. 

Everstiluutnantti Matti Heininen on määrätty Karjalan huoltopataljoonan komentajaksi Karjalan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä sektorijohtajana huolto-osastolla Maavoimien esikunnassa. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.