KOTIMAAN-BANNERI7 (7)

Sisä-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteen törkeästä avustuspetoksesta Järvenpäässä toimineen ja vuonna 2010 konkurssiin asetetun Aikuiskoulutuskeskus Adulta Oy:n toimintaan liittyen. Rangaistusta vaaditaan kaikkiaan 21 henkilölle ja lisäksi yhteisösakkovaatimus on esitetty yhteensä 11 alihankintayhtiölle. Kaikki syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä mihinkään rikoksiin.

Asiassa epäillään, että Adulta Oy:n johtoon tai oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen liittyneet henkilöt Adulta Oy:ssä tai Adulta Oy:n alihankintayhtiöissä olisivat vuosien 2006?2009 aikana hakeneet väärin perustein opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta, tai olleet osaltaan aiheuttamassa väärin perustein tapahtunutta rahoituksen hakemista. Rahoitusta on haettu mm. liiketalouden ja logistiikan perustutkintojen näyttöperusteisten tutkintojen suorittamiseen tähtäävän koulutuksen saralla.

Syytteen mukaan Adulta Oy:tä edustaneet henkilöt ovat yhdessä eräiden alihankintayhtiöiden edustajien kanssa saaneet muodostettua oppisopimusopiskelijoista lukuisia koulutusryhmiä, joiden koulutuksen rahoitus on haettu opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Koulutusryhmiin osallistuneilla opiskelijoilla ei ole kuitenkaan ollut edellytyksiä suorittaa kyseisiä ammatillisia perustutkintoja julkisella rahoituksella johtuen aikaisemmasta vastaavasta tai korkeammasta koulutustaustastaan, aiemmasta työkokemuksestaan, tai muusta asemastaan johtuen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä on salattu, ettei opiskelijoiden oppisopimusopiskeluedellytyksiä ole selvitetty julkisen rahoituksen saannin kannalta.

Haastehakemus on jätetty Tuusulan käräjäoikeuteen, jossa asia tulee aikanaan käsittelyyn. Haastehakemus ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat tulevat julkisiksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Lisäksi kihlakunnansyyttäjä katsoo, ettei Adulta Oy:n tammikuussa 2007 eläkkeelle jääneen entisen rehtorin osallisuudesta epäiltyyn rikokseen ole syytteen nostamista edellyttävää näyttöä. Asiassa on lisäksi epäilty lahjus- ja virkarikoksia mm. Maaningan kunnan entisen johtajan osalta. Kihlakunnansyyttäjä katsoo myös, ettei epäillyistä virka- ja lahjusrikoksista ole syytteen nostamista edellyttävää näyttöä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.