KOTIMAAN-BANNERI7 (7)

Säteilyturvakeskus (STUK) havaitsi 14.8.2014, että Teollisuuden Voima (TVO) on käyttänyt käytetyn polttoaineen varaston vesialtaiden päällä olevien kansien nostossa apuvälinettä, jota ei ole hyväksytty. Tapahtuma ei ole vaarantanut käytetyn polttoaineen varastoinnin turvallisuutta, mutta TVO laatii tapahtumasta STUKille raportin ja esittää tarvittavat toimet vastaavien tilanteiden estämiseksi. STUK tarkastaa nostojen turvallisuuden ennen kuin niitä voidaan jatkaa.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen käytettyä polttoainetta säilytetään ja jäähdytetään vesialtaissa, joiden päälle TVO on valmistanut noin 11 tonnia painavat suojakannet. Turvallisuusteknisten käyttöehtojen mukaan kansien nostoon käytettävän nosturin kaikkien osien tulee olla käyttökunnossa ennen, kuin nosto aloitetaan. Käyttökunnon varmistamiseksi turvallisuuden kannalta tärkeille nostolaitteille on tehtävä STUKin ydinvoimalaitosohjeissa määritellyt tarkastukset. Tässä tapauksessa tarkastuksia ei ollut tehty hyväksytysti. Nostolaite on kuitenkin suunniteltu ja valmistettu nimenomaisesti näiden kansien nostamiseen.

Tapahtuma luokitellaan ydinlaitos- ja säteilytapahtumien kansainvälisellä vakavuusasteikolla, INES-asteikolla, luokkaan 0 eli sillä ei ole merkitystä ydin- tai säteilyturvallisuuden kannalta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.