A-klinikkasäätiö on yksi maan suurimmista päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottajista. Säätiö tuottaa neuvontaa ja palveluja vuosittain lähes 30 000 asiakkaalle paikallisesti ja valtakunnallisesti 800 erikoistuneen ammatillisen työntekijän voimin. Yhteistyötä on yli sadan kunnan kanssa.

Kuluvan vuoden aikana asiakkaiden palveluihin ohjaaminen on vähentynyt tuntuvasti, ja säätiö joutuu sopeuttamaan toimintaansa.

YT-neuvottelut koko henkilöstön kanssa aloitetaan viikolla 34. Tavoitteena on etsiä ja saavuttaa henkilöstön kanssa yhteisymmärryksessä noin 1,7 miljoonan euron säästöt vielä kuluvan vuoden aikana. Säätiön hallitus on katsonut, että vaikka sopeutustoimet ovat mittavia, ne pyritään järjestämään siten, että kuntalaisten pääsy palveluihin ja hoidon jatkuvuus eivät oleellisella tavalla vaarannu.

A-klinikkasäätiön henkilöstö on erittäin motivoitunutta ja sitoutunutta työhönsä. Säästötoimista sovitaan henkilöstön kanssa yhteistoiminnassa, ja ne pyritään järjestämään siten, että asiakkaille järjestyy tarvittava hoito.

A-klinikkasäätiön verkkosivuilta (www.a-klinikka.fi) löytyy tietoa palveluista ja mahdollisista poikkeuksista palvelualueittain ja kunnittain. Päihdelinkki.fi ja muut sähköiset palvelut toimivat normaalisti. Neuvoja voi kysyä myös puhelimitse kunkin alueen yhteystiedoista, jotka löytyvät säätiön verkkosivuilta.

A-klinikkasäätiö haluaa pitää kiinni palvelusitoumuksistaan ja toivoo, että valtio ja kunnat huolehtisivat siitä, että palvelujen enemmiltä leikkauksilta vältyttäisiin. Huono-osaisimpien kansalaisten palvelujen heikentäminen on kohtuutonta. Päihteiden käyttö on työikäisten suomalaisten merkittävin kuoleman aiheuttaja, ja näiden palvelujen heikentämisellä vaikutetaan laajasti koko väestön hyvinvointiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.