576214_269774083156933_2031383881_n

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on käynnistänyt tänään 18.8.2014 viraston yhdistys-, säätiö- ja kaupparekisteriasioiden järjestämistä koskevan organisaatiouudistuksen, joka koskee 120 henkilöä.

Tavoitteena on siirtää yhdistys- ja säätiörekisterien tehtävät osaksi nykyisen yritys- ja yhteisölinjan prosesseja. Muutos toteutetaan syksyn 2014 aikana ja tarkoituksena on, että uusi organisaatio aloittaa 1.1.2015.

Viraston kehitys edellyttää toimintojen uudelleen määrittelyä sekä tuottavuuden kehittämistä kustannuksia vähentäen. Sekä yhdistys- ja säätiörekisteri -tulosalueella että yritys- ja yhteisölinjalla työskentely- ja toimintatapojen sähköistäminen ja sähköinen asioiminen pienentävät henkilöstön tarvetta, koska manuaalisesti suoritettavat tehtävät ovat merkittävästi vähentyneet.

Yhteistoimintamenettely kestää kuusi viikkoa ja se saattaa johtaa enintään 30 henkilön vähentämiseen tuotannollis-taloudellisista syistä. Mahdollisten irtisanomisten piiriin kuuluvien henkilöiden työllistymistä tuetaan käytettävissä olevin keinoin.

PRH:ssa työskentelee 430 henkilöä.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi