Rauman Energian 20 kV:n ilmajohtoverkon reunapuustoa raivataan helikopterilla. Työ alkaa maanantaina 25.8., jos sääolosuhteet sallivat. Raivauksiin on varattu viikko. Helikopteri liikkuu lyhyitä aikoja eri puolilla jakelualuetta. Raivauksen tavoitteena on turvata häiriötön sähkönjakelu alueella.

Helikopterisahauksessa reunapuiden oksat katkotaan linjakadun puolelta koko puun pituudelta. Tällöin linjakadun reunassa kasvanut, jo umpimetsää kovempiin olosuhteisiin tottunut puu jää suojaamaan linjaa kauempaa kaatuvilta ja taipuvilta puilta. Sahaus auttaa varsinkin tykkylumitilanteissa. Kopterista alaspäin suuntautuva voimakas ilmavirtaus painaa lumialttiita puita alaspäin. Sahan on helppo katkaista norjat puut, jotka tulevina talvina aiheuttaisivat ongelmia.

Rauman Energia pahoittelee työstä aiheutuvaa melua ja kotieläimille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Sahatut oksat ja puusto jäävät maanomistajalle.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.